Heyeraas har kun vært noen uker på sin nye arbeidsplass når hun tar en prat med NFT om fremtiden i Curida. Farmasøyten har lang erfaring innen ­produktutvikling og formuleringsarbeid, og har jobbet med dette feltet helt siden hun var ferdig utdannet farmasøyt i 1999.

— I min første jobb hos Lundbeck ­jobbet jeg med preformulering innenfor Good Manufacturing Practice (GMP) og så ­formulering innenfor Good Laboratory Practice (GLP) for dyreforsøk. Jeg startet hos Weifa for 12 år siden, først som forsker på galenisk avdeling, og så som prosjekt­leder med det faglige ansvaret for CMC ­(kjemisk-farmasøytisk utvikling og kontroll). Deretter gikk jeg senere over i stillingen som Head of Product Development i Weifa, før jeg nå begynte hos Curida, forteller hun.

— Spennende å jobbe i norske bedrifter

Et eierskifte i Weifa var en av med­­år­sakene til at Heyeraas så seg om etter nye muligheter.

— Weifa ble i fjor høst kjøpt opp av Karo Pharma, som har hovedkontor i Stockholm. Jeg synes det er spennende å jobbe i ­norske bedrifter som har produksjon i Norge, og ettersom jeg hadde vært i Weifa i så mange år, var det nå naturlig å søke nye utfordringer.

— Du begynner nå i et firma som ikke har drevet med utvikling av legemidler i den grad du er vant til fra før. Hva tar du med deg inn i stillingen?

— Først må jeg bli kjent med bedriften og få en oversikt over hva Curida er gode på fra før. Hva kan vi, og hva mangler vi? Det er en god del vi allerede i dag kan gjøre på fabrikken med tanke på utvikling, men det vi ikke kan i dag og som vi ønsker å få til både på lang og kort sikt, kan vi leie inn rundt omkring i Europa. Men vi er godt i gang med produktutviklingsprosjekter.

— Vet hva som kreves

Heyeraas beskriver de ansatte i Curida som en positiv, kompetent og ressurssterk gjeng som har mye erfaring og kompetanse innen legemiddelproduksjon.

— De ansatte har allerede kunnskap om legemiddelutvikling, og vet hva som ­kreves av dokumentasjon for å kunne søke ­markedsføringstillatelse (MT). Vi er opptatt av å bygge bro med oppstartsbedrifter og få til kommersialisering av legemidler. Vi skulle gjerne hatt mange Algeta-historier, og ­produksjon i Norge er viktig. Curida ønsker å være et nasjonalt senter for industri­ali­sering av medisinsk innovasjon, under­streker hun.

Er allerede i gang

Så når kan man forvente at de første ­Curida-utviklede legemidlene kommer på markedet? Ifølge utviklingssjefen trenger det ikke å ta så altfor lang tid før de første preparatene er i produksjon.

— Dersom vi snakker om utvikling av generiske produkter, tar det typisk ett år å samle den regulatoriske dokumentasjonen som kreves, og så tar det ett år for å få ­godkjennelsen fra legemiddelmyndighetene. Og så kan produktet settes i produksjon etter det. Så fra man starter et ­utviklingsforløp og til man får begynt leieproduksjon, går det rundt to år. Men skal man utvikle unike produkt, snakker vi så klart om mange flere år.

Kan bli aktuelt med ulike fomuleringer

Farmasøyten legger til at man på enkelte prosjekter allerede er godt inne i forløpet, og at det vil ta kortere tid enn to år før de er klare for produksjon.

— Vi jobber nå hovedsakelig med ­utvikling av produkter som vi har maskiner og teknologi til å produsere, men på sikt kan det helt klart bli aktuelt å gå inn i utvikling og produksjon av preparater med andre typer formuleringer, mener hun.

Etter å ha fått på plass sin Head of Development, er Curida nå i full gang med å bygge mer kompetanse på utviklingsområdet.

— Vi kommer også til å trenge flere nye farmasøyter. Det er vel den kompetansen vi kommer til å trenge mest av, konstaterer Heyeraas.

(Publisert i NFT nr. 7/2018 side 16)