Fagredaktørgruppen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) ble etablert i 2008 og har siden starten bestått av åtte personer. Fra nyttår utvides gruppen med én person, det vil si at NFT nå har ni fagredaktører.

 

Verdifullt arbeid

Fagredaktørene er svært sentrale i tidsskriftets arbeid med og formidling av vitenskapelig stoff. De velges for en treårsperiode og er skiftevis på valg. Både Marianne Hiorth (Universitetet i Oslo, UiO) og Ellen Hagesæther (Sykehusapotekene Oslo, Rikshospitalet) takket for seg ved årsskiftet etter å ha bekledd fagredaktørvervet i henholdsvis ni og tre år. Begge to har gitt NFT og leserne et solid og verdifullt bidrag i arbeidet med vitenskapelige artikler.

Sara Bremer (Apokus), Lillan Mo Andreassen (RELIS Vest) og Anne Cathrine Vestrheim (Direktoratet for medisinske produkter) har alle sagt ja til gjenvalg. Dessuten er Kristian Svendsen (UiT Norges arktiske universitet) og Helene Margrethe Devold (Sjukehusapoteket i Ålesund) utnevnt for perioden 2022–24, mens Dag Erlend Olberg (GE Healthcare) er utnevnt for perioden 2023–2025.

 

Viktig å formidle ny kunnskap

I tillegg står tre nye fagredaktører klare til å ta fatt på oppgaven.

Hege Sletvold (45) er utdannet cand.pharm. ved UiT Norges arktiske universitet i 2003 og har en doktorgrad innen medisinsk mikrobiologi fra samme universitet i 2008. Hun har vært postdoktor ved Institutt for bioteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og jobbet som farmasøyt og apoteker ved ulike apotek i Tromsø og Trøndelag.

Siden 2015 har Sletvold jobbet som førsteamanuensis i farmasi ved Nord universitet. Her underviser hun hovedsakelig farmasistudenter i farmakoterapi, farmakologi og samfunnsfarmasi, og har en del undervisning i farmakologi til sykepleie- og vernepleiestudenter. Stillingen involverer dessuten forskning, og hun har prosjekter innen legemiddelsikkerhet og helsetjenester.

— Jeg mener det er viktig at farmasien i Norge har et vitenskapelig tidsskrift hvor forskningsartikler har en sentral plass, slik at farmasøyter og legemiddelinteresserte kan få ny kunnskap fra farmasifaglige relevante prosjekter. Jeg takket ja til oppgaven med ønske om å bidra til at forskning presenteres med kvalitet, og arbeide for at det skal være attraktivt å publisere i NFT, uttaler Sletvold.

— Jeg håper og forventer å motta manuskripter fra ulike fagmiljøer. Det er mange spennende og gode prosjekter innen samfunnsfarmasi i Norge, og jeg håper at resultatene vil formidles i tidsskriftet, slik at kunnskapen spres til farmasøytene, føyer hun til.

Hovedansvarsområdet i NFT vil være samfunnsfarmasi.

 

Vil vise bredden

Krister Gjestvang Grønlien (31) er utdannet master i farmasi ved UiO i 2016 og har en doktorgrad i galenisk farmasi fra samme universitet i 2021. Han jobber nå som postdoktor i galenisk farmasi ved UiO.

— I forskningen min har jeg vært særlig opptatt av bruk av bærekraftige ressurser i utvikling av nye legemiddelformuleringer. Bærekraft blir stadig viktigere, og jeg håper å kunne fokusere på dette når jeg tar fatt på vervet som fagredaktør i NFT. Galenisk farmasi er også viktig utenfor den klassiske farmasien, og jeg har vært heldig å kunne jobbe med forskere innen alt fra matindustri til marinteknologi. Jeg ønsker derfor å vise Norges farmasøyter bredden innen galenisk farmasi, sier han.

Hovedansvarsområde i NFT vil være galenisk farmasi, legemiddelproduksjon, legemiddelteknologi, fysikalsk farmasi og biofarmasi.

 

Et privilegium

Danske Michael Due Larsen (50) er utdannet cand.pharm. ved Københavns Universitet og har en doktorgrad i farmakoepidemiologi fra Syddansk Universitet i Odense. Han har blant annet vært med på å innføre klinisk farmasi ved danske sykehus og vært sykehusapoteker på Grønland. Videre var han med på å starte farmasiutdanningen ved Syddansk Universitet, som hadde en spesialisering i klinisk farmasi.

For fire år siden flyttet Larsen til Trondheim og begynte å jobbe som førsteamanuensis på farmasiutdanningen ved NTNU hvor han er ansvarlig for de kliniske emnene. Ved siden av undervisningen forsker han innen ulike emner av klinisk- og farmakoepidemiologi. For tiden holder han på med prosjekter om kronisk sykdom og legemiddelbruk ved fertilitetsbehandling. Larsen var dessuten medredaktør av boken «Kasuistikker i klinisk farmasi. Resonnementer og oppgaver i praksis» som utkom i 2023.

— Med stor interesse ser jeg frem til oppgaven som fagredaktør for dette norske tidsskriftet. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift har en faglig og vitenskapelig seksjon, som jeg har savnet i det danske søstertidsskriftet, Pharma, som hovedsakelig er et fagforeningstidsskrift uten en vitenskapelig del. I Norge kan vi på eget morsmål publisere vitenskapelig litteratur som blir fagfellevurdert, indeksert og kreditert vitenskapelig. Dette er et privilegium som er viktig å verne om. Selv om vi ofte bør prioritere publisering i internasjonale tidsskrift med høyere impact factor, så har vi også bruk for en hjemmebane. En hjemmebane til formidling, diskusjon og drøftelser av emner som kanskje hovedsakelig har lokal norsk interesse, slår han fast.

— Jeg gleder meg til at bli en del av holdet som utvikler NFT, så de i Danmark kan bli enda mer misunnelige på den vitenskapelige seksjonen av dette fine tidsskriftet.

Hovedansvarsområdet i NFT vil være klinisk farmasi.

(Publisert i NFT nr. 1/2024 side 24-25.)