Tekst: Terese Aalborg, informasjonsmedarbeider, Leger Uten Grenser

— Vi trenger farmasøyter med forskjellig type kompetanse, både reseptarer og cand.pharm.er, med erfaring fra administrasjon. Blant annet har omfanget av våre hiv/aids- og tuberkuloseprosjekter økt, og det er dermed flere livsviktige medisiner å håndtere. Denne type prosjekter er krevende, og det er derfor viktig å ha farmasøyter som en del av det medisinske teamet, sier rekrutteringsmedarbeider Solveig Busk Halvorsen.

Hittil har Leger Uten Grenser hatt få farmasøytiske stillinger i felt, og både farmasøyter og sykepleiere har hatt dette som arbeidsoppgave. Organisasjonen har rundt 400 prosjekter i 70 land, og to tredjedeler av disse er i Afrika. I løpet av de siste årene har det vært en økning i antall hiv-/aidspasienter og pasienter med tuberkulose, sykdommer som krever store mengder legemidler til behandlingen. Ved flere av prosjektene settes det opp store lagre som forsyner sykehus og klinikker med legemidler og utstyr.

— Siden antall prosjekter på sykehus og klinikker øker, trenger vi flere med denne type bakgrunn som kan jobbe sammen med oss over tid, sier Busk Halvorsen.

 Leger Uten Grenser
Roger Håland (til. h.) sammen med kolleger, en tolk og lege, i Lamno i Aceh, Indonesia, april 2005. Foto: Leger Uten Grenser

Utfordrende arbeidsforhold
Sykepleier Roger Håland fra Stavanger har vært ute som feltarbeider med Leger Uten Grenser tre ganger, i interessante og krevende humanitære kriser i Indonesia, Pakistan og Darfur i Sudan.

— Arbeidsoppgavene har bestått i å ha ansvaret for den medisinske lagerbeholdningen. Det har vært alt fra registrering av legemidler, vaksiner og utstyr til å etablere et system som forsyner de forskjellige aktivitetene, forteller Håland.

Etter at flodbølgekatastrofen rammet Sørøst-Asia i desember 2004, dro Håland ut med Leger Uten Grenser til Indonesia i seks måneder, der han satte opp et medisinsk lager fra grunnen. Med mange landsbyer totalt utslettet, var det svært vanskelige og til tider kaotiske forhold å arbeide under.

— Først og fremst var det viktig å få oversikt over hvilke medisinske behov som fantes, sier sykepleieren og fortsetter:

— Når det er store akutte behov som i dette tilfellet, er det viktig å hele tiden ha kontroll på legemidler og utstyr som går ut og inn av lageret, og få oversikt over hva som er mottatt og ikke.

— Å ha et godt driftet legemiddellager med gode rutiner er helt avgjørende, derfor var dette en prioritert oppgave. Utstyret ble levert i flere omganger med lastebiler fra hovedstaden, så det var en utfordring å få det registrert. Det er også viktig å passe på å ha nok lagerplass, forteller Håland.

Med ansvar for det medisinske varelageret er det nødvendig å planlegge og å være i forkant, da det i enkelte prosjektland, på grunn av tregt byråkrati og utfordringer med fortolling, kan forsinke forsyningene.

— Dette kan være kritisk. Det er derfor veldig viktig å arbeide tett med den medisinske ansvarlige i hovedstadsteamet som har nær myndighetskontakt,understreker han.

Roger Håland var en av de første hjelpearbeiderne som dro til det pakistansk-kontrollerte Kashmir etter jordskjelvet i oktober 2005.

— Det var ikke mye infrastruktur igjen etter skjelvet, men vi fikk anledning til å ta i bruk en gammel lagerbygning. Bygningen skulle blant annet romme et lager for alle legemidler og medisinsk utstyr som skulle forsyne distriktssykehuset og helsesentrene. I oppbyggingen var det avgjørende å arbeide tett med det logistiske teamet. Dette for å blant annet ivareta de nødvendige kriterier for isolasjon osv. for oppbevaring av legemidler.

Satte opp kuldekjeder
I april kom Håland hjem etter et seks måneder langt oppdrag i Darfur i Sudan. Den humanitære situasjonen i Darfur er katastrofal, og krisen har ført over to millioner mennesker på flukt. Behovene er enorme, og Leger Uten Grenser bistår befolkningen med medisinsk hjelp i leire for internt fordrevne, og gjennom klinikker og sykehus flere steder i regionen.

En av Hålands viktigste arbeidsoppgaver var å sette opp en kuldekjede, som gjøres spesielt ved store vaksinasjonskampanjer. For å holde vaksinene kalde, mellom to og åtte grader, fra produksjonssted helt frem til sprøyten settes, trengs det blant annet en mengde kjøleskap samt kjølebokser, slik at vaksinene kan fraktes ut til klinikker og helsestasjoner eller andre steder hvor vaksineringen finner sted.

Å sørge for at legemidler og vaksiner holder rett temperatur kan være en utfordring uansett hvor man befinner seg. Håland forteller at dette var en stor utfordring i Darfur, hvor temperaturer opp mot 50 grader er vanlig.

— Varelageret måtte isoleres, og vi lagde et slags kjøleanlegg slik at vi klarte å få temperaturen i lageret under 30 grader. Det var utrolig tilfredsstillende å være med på å løse så kompliserte oppgaver under enkle forhold, sier han.

Rekrutterer farmasøyter
Rekrutteringsmedarbeider Solveig Busk Halvorsen understreker at det å ha ansvaret for legemidler og medisinsk utstyr på oppdrag for Leger Uten Grenser krever ikke bare en relevant faglig bakgrunn. Det er også viktig å være både strukturert og opptatt av gode rutiner og systemer.

— En annen viktig oppgave i stillingen som farmasøyt er opplæring og veiledning av lokalt ansatte. Det er viktig at man er motivert for dette, og man bør dessuten ha et sterkt ønske om å hjelpe mennesker i nød, sier Busk Halvorsen og fortsetter:

— Det å starte rekruttering av farmasøyter er en veldig spennende prosess. Jeg oppfordrer alle som er interessert i å jobbe for Leger Uten Grenser til å ta kontakt.

— Oppdragene jeg har hatt for Leger Uten Grenser har gitt meg mange nyttige erfaringer og varierte utfordringer. Det har det vært utrolig spennende å jobbe i så forskjellige kontekster og oppleve ulike kulturer på nært hold. Leger Uten Grenser utgjør en stor forskjell med små midler. Jeg føler meg svært privilegert som kan være med på å redde liv, sier Roger Håland engasjert.

Mer informasjon finnes på hjemmesiden www.legerutengrenser.no

 Leger Uten Grenser
Selv om mengden legemidler ikke er så stor er det likevel viktig å implementere gode og lett håndterlige lagersystemer. Dette medisinlageret var deteneste som forsynte sykehuset i Lamno i Aceh i Indonesia. Foto: Leger Uten Grenser

(Publisert i NFT nr. 6/2007 side 22–23.)