Et elektronisk legemiddelkort er en teknologisk løsning som tilgjengeliggjør opplysninger om pasienters tidligere og nåværende medikamenter når pasientene oppsøker helsevesenet.

Tjenesten skal være tilgjengelig på en naturlig måte via helsearbeiderens journal. De største vinningene er at de som har behandlingsansvar for pasienten vil ha en oppdatert og korrekt oversikt over vedkommendes medisinering. Dette er i dag et stort problem.

I tillegg samarbeider NST med Trondheim kommune om prosjektet «Kjernejournal», det vil si et system der felles elektronisk legemiddelkort og kjernejournal er en og samme løsning. Det er minimalt med integrering som trenges mellom reseptregisteret og kjernejournalen. Den viktigste integrasjonen er mellom de journalsystemene som utformer resepter og henholdsvis reseptregisteret og kjernejournalen.

(Publisert i NFT nr. 10/2007 side 6.)