Legemidler utviklet til barn er ikke noe nytt satsingsområde for Weifa.
 — Vi har både før og etter lovverket (den nye EU-reguleringen i 2007 med påfølgende retningslinjer fra EMA, red. anm.) ble innført hatt fokus på så fleksible og barnevennlige doseringsformer som mulig, sier Dolles Ørn.

Må tilpasses barna
Hvordan tenker selskapet når det gjelder formulering av legemidler til barn?
— Vi har som mål å utvikle legemidler til barn som er enkle og trygge i bruk. Det betyr at produktet må være godt akseptert av barna; så som god smak, lukt og ­konsistens på miksturer eller tyggetabletter – eller så små og svelgevennlige tabletter som mulig, hvis de skal svelges. Vi ­forsøker også å unngå hjelpestoffer som kun kan inntas i begrensede mengder, og som vi vet at mange forbrukere kjenner og er opptatt av å unngå eller begrense ­bruken av. Når vi allikevel trenger å bruke slike ­substanser, så bruker vi så lite som mulig av dem. Et eksempel er miksturer som inneholder vann og som må konserveres. Vi bruker da ikke større mengder konser­verings­midler enn vi må for å ha et trygt produkt.
Søtningsmidler er man også oppmerksom på, ifølge Dolles Ørn.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 3/2012 side 10–11. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.