— Tallene er ikke overraskende, og er noe vi vet fra før gjennom spørsmålene vi får i vår hverdag, forteller farmasøyt Gro Cecilie Havnen i RELIS Sør-Øst, og henviser til undersøkelsen om mammamedisin som studenter ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) har gjennomført (se undersak).

Flere mødre har nemlig en frykt for å benytte seg av legemidler det skal være trygt å bruke under svangerskapet og under amming. Dette kan ofte føre til plager for kvinnene det gjelder. Ubehandlet sykdom hos mor kan også utgjøre en større risiko for barnet enn medisinen.

Får mange henvendelser

RELIS har lenge vært opptatte av å kunne bidra med god informasjon om riktig legemiddelbruk, også for gravide og ammende kvinner. Siden juni 2011 har RELIS-ansatte gitt råd gjennom den nettbaserte tjenesten tryggmammamedisin.no. Havnen, som er prosjektleder for arbeidsgruppen som jobber med Trygg Mammamedisin, opplyser at RELIS mottar mange spørsmål i året.

Gro Cecilie Havnen, RELIS
LEDET PROSJEKTET: Farmasøyt Gro Cecilie Havnen i RELIS har jobbet hardt for å få på plass telefonløsningen for Trygg mammamedisin. Foto: RELIS

— Vi ligger på over 2500 henvendelser i året på nettløsningen, og får inn mange og varierte spørsmål, forklarer farmasøyten, og legger til:
Ser man på antall gravide i Norge, så har vi ganske bra dekning. Men vi ønsker så klart at de som lurer på noe finner frem til oss.

Trenden er at det er spørsmål om smertestillende og spesielt paracetamol, samt allergi og kvalme som ligger på topp.

— De vanlige plagene. Men vi får også inn henvendelser om legemidler relatert til psykisk sykdom, og alt fra alternativ medisin til sjeldne lidelser, sier Havnen.

— Er bakgrunnen for henvendelsene at kvinnene er engstelige for bruken av et legemiddel?

— Ettersom denne tjenesten til nå kun har vært nettbasert, er bakgrunnen for et spørsmål eller en henvendelse noe vi ikke nødvendigvis vet. I mange tilfeller kan vi ikke vite om de som spør oss bare spør generelt eller om de tror at et legemiddel er farlig. En del kvinner velger allikevel å legge til informasjon om at de har hørt eller lest noe som gjør at de har blitt engstelige, forteller prosjektlederen.

Kommer med ny tjeneste

Denne problemstillingen har vært en del av grunnen til at RELIS allerede i 2014 begynte å planlegge en ny telefontjeneste for Trygg Mammamedisin.

— Vi er kommet langt forbi planleggingsfasen, og allerede onsdag 11. mai er det planlagt å åpne tjenesten. Dette er en tjeneste vi har jobbet lenge med, ettersom det er mye som skal på plass, forklarer hun.

Tjenesten vil fungere med et nummer for alle sentrene, og skal være et samarbeid mellom de regionale sentrene.

— Datateknisk har det vært en del jobb for å få til databaser som passer til den type bruk. Samtidig har vi brukt en god del tid på å bli enige om hva slags litteratur vi skal bygge svarene våre på. Gjennom en slik telefontjeneste ønsker vi jo at det ska gå raskere enn gjennom nettjenesten, så vi har hatt diskusjoner og opplæring på hvordan vi skal fremstå.

Rundt ti personer tilknyttet RELIS kommer til å svare på telefonhenvendelsene. Havnen legger trykk på at dette foreløpig vil være et pilotprosjekt.

— Vi håper jo at dette etter hvert kan etableres som et fast tilbud, men det vil være avhengig av evaluering av tjenesten.

Mer skreddersydde svar

Havnen tror at man bedre kan skreddersy svarene til kvinnene som henvender seg til Trygg Mammamedisin dersom man får en muntlig dialog.

— Ikke alle skriver hvorfor de lurer på ting. Ved å snakke med folk istedenfor å gi et skriftlig svar, kan det blir lettere å berolige og gi nødvendig informasjon, mener hun.

Til tross for varierte henvendelser og mange spørsmål, kan ikke Havnen nevne spesifikke legemidler som rådgivere ved Trygg Mammamedisin konsekvent advarer gravide og ammende mot å bruke.

— Det finnes så klart legemidler som gravide og ammende ikke bør bruke, men dette er vi heller sjelden borti. Ved all legemiddelbruk er det alltid viktig å veie nytten opp mot mulig risiko hos den enkelte kvinne. Det vanskelige kan jo være alternativ medisin, da vi ikke sitter med mye kunnskap om disse. Hos noen kvinner vil det være riktig å bruke legemidler som innebærer en viss risiko for barnet. Mors helse er også viktig for barnet, understreker Havnen.

Hun poengterer allikevel at farmasøyter og andre ansatte ved RELIS er svært oppmerksomme på at de ikke går inn på legers ansvarsområde dersom de kommer bort i slike problemstillinger.

— Da skal vi passe på å henvise tilbake til fastlegen som vil gi mer informasjon. Vi sier sjelden at noen må slutte å bruke et spesifikt legemiddel.

Prosjektlederen for Trygg Mammamedisin støtter opp under forslaget til masterstudentene ved Farmasøytisk institutts om å tilby legemiddelsamtale tidligere i svangerskapet for gravide kvinner.

— Jeg er veldig enig i at vi bør ha farmasøyter og annet helsepersonell tidlig på banen, men det er viktig å huske på at man må ha riktig informasjon og kunnskap før man setter seg ned og gir råd om legemiddelbruk for gravide og ammende, fastslår Havnen.