Øvelsen Joint Emergency Medicine ble avholdt 12. mai på OsloMet. Den hadde til hensikt å trene samhandling på tvers av helsefaglige studieretninger samt å øke akuttmedisinsk kompetanse.


Noen uker tidligere, den 5. april, ble Storbyuniversitetets Studentforen­ing for Akuttmedisin (SSA) stiftet. Initiativtakere var Lucas Latorre og Yngve Krüger, sykepleierstudenter som går 3. året ved universitetet. Undertegnede, som kjenner begge gjennom Forsvaret og akut­tmedisinske øvelser, grep sjansen da spørsmålet kom om å være med på å starte denne foreningen. Dette var en ypperlig mulighet til å dra inn farmasistudentene i et tverrfaglig miljø med sykepleier-, paramedic- og legestudenter!

Virkelighetsnær trening

Det var i etterkant av SSAs stiftelsesmøte at ideen om å arrangere en fullskala simuleringsøvelse dukket opp, og undertegnede meldte seg til tjeneste i prosjektgruppen.

I hele planleggingsfasen ble vi åtte i prosjektgruppen møtt med støtte fra alle kanter, og gjennom våre kontakter og erfaringer løste vi problemene underveis kjapt og effektivt.

Joint Emergency Medicine på Oslo Met - Akuttmottak
Akuttmottak: «Klinisk farmasøyt» forklarer ­riktig dosering av legemiddel til «sykepleier»i akuttmottaket. Foto: Privat

Tanken var å trene så likt som mulig ­virkeligheten, det vil si fra det tidspunkt skaden inntreffer til pasienten ligger på observasjonspost i sykehus. Det ble satt opp totalt tre prehospitale poster, tre ambulanser, tre akuttmottak og tre observasjonsposter. Pasienten hadde 20 minutter på hver post og ble fraktet fra prehospital til ambulanse til akuttmottak til observasjonspost. Vi fikk låne treningsutstyr og lokale av OsloMet, noe som gjorde at vi kunne trene virkelighetsnært.

Farmasøytpost

Farmasøytposten ble plassert mellom akuttmottakene og observasjonspostene. Her fikk farmasistudent Malene Ramstad-Evensdatter prøve seg som klinisk farmasøyt med undertegnede som veileder. Hun utførte legemiddelsamstemminger for pasientene som gikk igjennom den akuttmedisinske kjeden.

Joint Emergency Medicine på Oslo Met - farmasistudentene
Farmasistudenter: Tre av fire farmasi­studenter som deltok, fra venstre Malene Ramstad-Evensdatter (3. årsstudent og deltaker), Johan ­Mikkelborg Moss (3. årsstudent og veileder/fasilitator) samt Johanna Heim (1. årsstudent og markør). Foto: Privat

Casene for farmasøytposten ble laget med stor hjelp fra Kristine Lundereng, prosessleder i klinisk farmasi ved Sykehuset Levanger. Hennes hjelp var uvurderlig med hensyn til å få gode caser til farmasøytenposten.

Samtidig som Malene jobbet med legemiddelsamstemming fikk hun mange spørsmål fra sykepleier- og legestudentene i akuttmottakene og observasjonspostene om legemidler.

Det var totalt 21 forespørsler i løpet av dagen.

Håper på enda større oppslutning

Denne øvelsen ga sykepleier-, paramedic- og legestudentene en forståelse av hva en farmasøyt er og kan og vice versa. Tverrfaglig samarbeid gir en forståelse av hverandres kompetanse og ansvarsområde. Dette er noe vi ikke får i stor nok grad gjennom studiet vårt.

Vi håper at denne øvelsen vi startet i år vil bli en tradisjon og vokse seg større i 2019. Forhåpentligvis kan bioingeniør og radiograf også bli med for å øke tverrfagligheten? Det er uansett ønskelig at enda flere farmasi­studenter melder seg på øvelsen neste år, både fra OsloMet og Universitetet i Oslo.

(Publisert i NFT nr. 6/2018 side 22-23)