Fremtidens Helse-Norge vil få betydelig flere storforbrukere av legemidler, særlig med tanke på eldrebølgen som nå holder på å ta av, spår Apotekforeningen.

Under Legemiddeldagen 2007 i mai spurte de «Hva skal apoteket være og tilby i fremtiden?». Svaret hadde de selv, og løsningen er godt markedsført av stortingsrepresentant Jan Bøhler (A): Foreningen ønsker å gjøre apotekene til små miniklinikker som i tillegg til ordinære tjenester også tilbyr astmaveiledning, KOLS-testing, blodsukker- og kolesterolmålinger, gravideråd og legemiddelgjennomganger.

— Vi vet at tidlig oppdagelse av lidelser vil spare samfunnet for store ressurser og enkeltpersoner for unødige lidelser, sa Jan Bøhler om bakgrunnen for forslaget under en paneldebatt om temaet.

De 200 deltakerne på Legemiddeldagen var generelt ganske entusiastiske over ideen, men Legeforeningen reagerer negativt på utspillet og minner om at «det skal eksistere et skille mellom de som behandler pasienter og de som selger piller».

— Det er viktig å ivareta pasientsikkerheten og hva som er god behandling og et godt tilbud til pasientene, sier legepresident Torunn Janbu.

Legene bedyrer likevel at de ønsker et tettere samarbeid med apotekene, men mener det er uheldig at apotek skal utføre testing som spirometri og blodsukkermålinger.

— Pasientene må kunne være helt trygge på at de som tilbyr undersøkelse og behandling for sykdom som kan behandles med medikamenter ikke har økonomisk gevinst av å selge de samme medikamentene, sier Janbu.

Foreningen understreker at farmasøytene har spisskompetanse på legemidler og ikke på diagnostikk, undersøkelse og behandling av sykdom. Janbu mener at farmasøyter og leger har behov for å samarbeide mer og bedre om legemidler, men at det ikke tjener folkehelsen å etablere «lavterskeltilbud» i apotek og la dem drive villscreening med usikker effekt.

(Publisert i NFT nr. 6/2007 side 7.)