Som følge av brexit, er ikke Storbritannia bundet av EU-reguleringer for utdanning, og helsedepartementet (Department of Health and Social Care) har varslet at de, for å avhjelpe legebehovet i landet, vurderer en mer fleksibel legeutdanning for farmasøyter som vil bli lege.

— Regjeringens nye tilnærming til legeutdanning, uten å være bundet av EU-reguleringer, kan bidra til dens løfte om å øke antallet fastleger i NHS med 6000 innen 2025, skriver The Pharmaceutical Journal. 

Les også: Brexit skaper usikkerhet i hele farmasibransjen

Gjøre det lettere å bli lege

EU-direktivet for legeutdanning krever at grunnleggende legeutdanning inneholder minst fem års studier og 5500 timer teoretisk og praktisk opplæring i regi av et universitet. 

I en uttalelse fra det engelske helsedepartementet står det at nylagde kurs kan ta hensyn til eksisterende kvalifikasjoner, trening og erfaring og gjøre det lettere og raskere for helsepersonell som fysioterapeuter og farmasøyter å utdanne seg til lege.

— Uten å være bundet av EU-reguleringer kan vi fokusere på å sikre at arbeidsstyrken vår har den nødvendige opplæringen som er best tilpasset dem og deres erfaring uten å gå ned på våre høye standarder for omsorg og pasientsikkerhet, sier helse- og sosialminister Matt Hancock.

— Planene vi setter ut i live i dag betyr at vi kan videreutdanne helsepersonell og få dem tilbake i frontlinjen fortere.

Ikke bar populært forslag

Forslaget blir dog ikke overstrømmende mottatt av verken leger eller farmasøyter. 

Farmasøytorganisasjonen, the Royal Pharmaceutical Society, har tidligere slått fast at å oppfordre farmasøyter til å videreutdanne seg til lege kan gjøre rekruteringen av farmasøyter til primærhelsetjenesten enda vanskeligere. De ønsker heller en strategisk tilnærming til arbeidsstyrkeplanlegging for å unngå ytterligere press på en allerede hardtarbeidende førstelinjetjeneste. 

Leder for den britiske legeforeningen (British Medical Association council), Chaand Nagpaul, mener de nåværende opplæringskravene er ytterst viktige i å utvikle selvsikre og høyt kvalifiserte leger som trengs for å ta de komplekse og livsendrende avgjørelsene de tar, ofte i situasjoner med høyt stressnivå.

— Vi tror at å utdanne leger på kortere tid enn vi gjør nå, vil svekke utdanningen og redusere kvaliteten og helheten i pasientomsorg, sier han.