Covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning i Yrkessykdomsforskriften. Nå endrer regjeringen forskriften, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres økonomiske rettigheter. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

Norges Farmaceutiske Forening har tidligere jobbet for utvidet forsikring ved koronasmitte. Leder Rønnaug Larsen er glad regjeringen har tatt korona inn i folketrygden, men hun mener forskriften er uklar når det gjelder apotek og ber Arbeids- og sosialdepartementet bekrefte at apotek er omfattet eller spesifisere det i forskriften.

Les også: Fagforeningene krever utvidet forsikring under koronakrisen

Larsen påpeker at de fleste som blir smittet av koronaviruset blir helt friske. 

— Men det er viktig at farmasøyter som har blitt smittet sørger for god dokumentasjon med én gang smitte er påvist i tilfelle man skulle få varig skade som Ikke er kjent ennå. Ta vare på prøveresultater/epikriser, minner hun om.

Apotek ikke spesifisert

I pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet opplyses det at endringen primært omfatter ansatte i helsevesenet, men at «regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.» 

Paragraf 1H punkt 2 i forskriften har fått et tillegg om covid-19. Ifølge punkt 2 gjelder paragraf 1H sykdommer som skyldes smitte «under arbeid på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barneheim, aldersheim og lignende eller ved annen yrkesutøvelse som skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare.».

Punktet nevner ikke apotek.

Må gjelde i apotek

Sammen med leder i Farmasiforbundet, Irene Hope, har Larsen sendt brev til Arbeids- og sosialdepartementet hvor de ber om en bekreftelse på at apotek omfattes av forskriften. Hvis apotek ikke omfattes ber de om at ordlyden i forskriften presiseres. 

«Det store flertallet av våre medlemmer jobber i apotek som er en del av førstelinjen i helsetjenesten. Selv om det store flertallet av norske apotek har innført smittebegrensende tiltak, er våre medlemmer like fullt utsatt for smitte. Som del av førstelinjen i helsetjenesten er apotek et lavterskeltilbud som publikum oppsøker ved sykdom, også ved covid-19 – tross advarsler.

Det er flere eksempler på at norske apotek har måttet stenge ned, som følge av koronasmitte.» skriver de i brevet.