Der ble det holdt foredrag om hvordan apoteket så ut i 1924 og om hvordan sykehusapoteket ser ut i dag. ­Tilhørerne bestod av pensjonister, tidligere ansatte, ansatte i Sykehusapotekene Oslo, noen av lederne fra Oslo universitets­sykehus, deriblant administrerende direktør Bjørn Erikstein, med flere.

Kontrolleder i Tilvirkningsavdelingen fortalte om hvordan apoteket så ut og hvordan de arbeidet i 1924. Deretter fortalte leder for ­Sykehusapotekene Oslo om hvordan det ser ut og drives i dag. I 1924 leverte ­apoteket legemidler til Ullevål sykehus med ­tilhørende byavdelinger. I 2014 leverer man ikke bare ­legemidler, men også farmasøytiske ­tjenester til sykehuset. Apotekenes mål er å styrke ­pasientsikkerheten og bidra til god sykehus­økonomi. I 2014 ble det også tatt i bruk moderne ­teknologi i form av to vare­plukk­roboter på Sykehusapoteket Oslo, ­Ullevål. Avdelingssjef for Varesalg profesjonell ­fortalte om prosjektet og stod for omvisningen som gjorde at ­tilhørerne fikk se robotene i aksjon. Det er en stor ­kontrast til 1924. Da var ­ekspedisjonsrommet for ­sykehusleveransene apotekets minste lokale, mens det nå er ­apotekets største.


(Publisert i NFT nr. 3/2015 side 16.)