– En ganske unik database, synes vi selv.

Slik beskriver Apotekforeningen oppslagsverket Apotekboka på sine egne nettsider. Boka, som samlet alle lover, forskrifter og offentlige retningslinjer innenfor apotek- og legemiddelområdet, har foreningen gitt ut i en årrekke.

Den siste boka ble allikevel gitt ut så langt tilbake som i 2011, uten at det har kommet noen ny erstatter mellom to permer.

– Boken kom egentlig ut annethvert år før 2011, forteller kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal.

Digital satsing

Det betyr imidlertid ikke at foreningen har glemt å legge til rette for at du skal kunne få god rettslig informasjon på apotek- og legemiddelområdet. I november i fjor la nemlig Apotekforeningen ut hele boken som en søkbar database på sine egne nettsider.

– Det vil være å overdrive å si at vi har jobbet med denne nettdatabasen siden siste bok i 2011. Men vi fant ut i 2013 at det ikke var noe poeng i å satse på en ny trykket versjon. Siden da har vi jobbet med å komme opp med en god digital løsning, sier Soldal.

I den nye nettbaserte versjonen går mange av lenkene til eksterne sider som for eksempel Lovdata. Men foreningen lover at de også kan skilte med eksklusivt søkbart stoff.

– I databasen får du også en unik oversikt over rundskriv og brev fra myndigheter med tolkninger og presiseringer av regelverket. Dette er en samling Apotekforeningen er ganske alene om og som vi deler gratis med deg, skriver foreningen på sine nettsider.

Soldal er klar på at de ikke har på plass en optimal løsning ennå.

– En av hovedutfordringene har vært å få med brevene og rundskrivene som ikke finnes i gode digitale former. Vi har i stedet noen hundre sider med scannede utgaver av disse, forteller kommunikasjonssjefen.

Søkefunksjonen i Apotebokas nettutgave baserer seg derfor på stikkord. Det skal også være mulig å få en oversikt over alle lovene og regelverket som er samlet i databasen i innholdsfortegnelsen.

– Nettutgaven av boken er nå forhåpentligvis så brukervennlig at man finner frem til det man leter etter, selv om folk er vant til å søke fritt i tekst på internett.

Innholdet i den ferske nettutgaven baserer seg på den siste boken som ble gitt ut i 2011, men skal være oppdatert med de siste gjeldende lover og regler for det nevnte saksområdet.

Gratis innhold

Apotekboka har i alle år vært et enormt oppslagsverk på mellom 1100-1200 sider, og har blitt solgt til en utsalgspris på omtrent 500 kroner. Hvorfor ønsker Apotekforeningen å gå glipp av denne inntekten?

– Det å produsere en så stor bok har en ganske stor kostnad, og den sparer vi jo nå. Vår vurdering er at dette først og fremst er en medlemsfordel for medlemmene, og når det hovedsakelig er de som kommer til å bruke denne tjenesten, ser vi lite penger å tjene på andre brukere, sier Soldal til Farmatid.no.

Han tror Apotekforeningen etter hvert vil komme til å gjennomføre en brukerundersøkelse med de som benytter seg av databasen.

– Skjønner folk logikken som ligger bak, og brukes den? Svar på dette blir med i vurderingen om vi trenger å gjøre noen tilpasninger. Nettutgaven av Apotekboka er foreløpig ikke helt optimal for å finne det man leter etter, men den er i alle fall minst like god som boken, understreker Soldal, som også kommer med et siste viktig poeng med nettutgaven.

– Tidligere gikk det opptil flere år før innholdet ble oppdatert, mens det skjer endringer i lover og regler hele tiden. Nå, med Apotekboka på nett, har vi muligheten til fortløpende oppdatering, slik at innholdet alltid er oppdatert.