Lilli Minh Nguyen er klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket Nord og jobber i pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) som er et nytt tverrfaglig tilbud til pasienter med sammensatte kroniske sykdommer. Arbeidet kan vise til gode resultater, og hun er glad for å ha fått en slik unik mulighet til å jobbe sammen med andre faggrupper og komme tettere på pasienten.

— Jeg får lov til å se pasienten i sine trygge omgivelser i en hverdagslig setting, og det gjør at jeg får avdekket andre og litt flere problemstillinger når det kommer til medisiner og medisinhåndtering enn i en akutt fase som for eksempel under en innleggelse på sykehuset, sa hun da hun fortalte om jobben sin under Farmasidagene.

Les også: Forløpsfarmasøyt øker kvaliteten på helsetjenesten

Blant annet gir det henne mer helhetlig kunnskap om pasienten og det kan blant annet være lettere å forstå hvorfor den enkelte pasient har vanskelig for å ta noen av legemidlene legen har forskrevet.

I 2014 opprettet Universitetssykehuset Nord-Norge pasientsentrert helsetjenesteteam. Målet er å gi et bedre, tryggere og mer persontilpasset tilbud til pasienter med sammensatte og kroniske sykdommer. Gruppene er tverrfaglige, med sykepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmasøyter, og skal styrke samarbeidet mellom kommunen og sykehuset. I 2014 ble det etablert som prosjekt og i 2019 ble det tatt inn i fast drift. Det er grupper på sykehusene i Tromsø og Harstad i tillegg til at de har samarbeid med kommuner som har lengre vei til sykehuset.  

Minh Nguyen har 50 prosent stilling i PSHT og jobber direkte med pasienter i tillegg til at hun gir farmasifaglige råd til annet helsepersonell i gruppen om pasienter hun ikke jobber direkte med.

(Publisert i NFT nr. 9/2019 side 27.)