Urd Andestad og Ingun Gjerde ble enstemmig valgt til henholdsvis leder og nestleder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) under det digitale representantskapsmøtet onsdag 11. november. 

Les også: Urd vil gjøre farmasøytene mer synlig

De to er valgt frem til 31. august 2023 og får med seg nyvalgte Ida C. R. Schwensen, Irvin Cehajik og Zahra Helmizadeh til sentralstyret.

Birgitte Lloyd blir første vara med møterett, mens Kristin Flaata Brunvoll, Milosz Rolinski og Tiril Strømstad blir varamedlemmer. 

Les om alle de ferske styremedlemmene og varamedlemmene her.

I tillegg er de to nåværende styremedlemmene, Lloyd Mbugua Kangu og Ivar W. Grosvold, med videre og blir sittende til våren 2021.