Lyndra Therapeutics, som jobber med langtidsvirkende depottabletter for en rekke legemidler, varsler i en pressemelding at de har motatt 13 millioner dollar av Bill & Melinda Gates Foundation til å utvikle en p-pille som skal vare i flere uker. Målet er en p-pille som kan tas én gang i måneden som vil gi kvinner et diskret, ikke-invasivt prevensjonsalternativ som forenkler familieplanlegging.

Først og fremst i utviklingsland

Støtten fra Gates er en del av stiftelsens familieplanleggingsprogram som jobber for å sikre tilgang på høykvalitets prevensjonsmidler i lav- og middelinntektsland. Stiftelsen anslår at det i 2017 var 214 millioner kvinner i reproduktiv alder i utviklingsland som ønsket å unngå graviditet, men som ikke brukte moderne prevensjonsmidler. Av 206 millioner graviditeter var 43 prosent ikke planlagt. 

— Dette stipendet er spesielt fordi det utvider vårt fokus på å dekke et udekket terapeutisk behov innen kvinnehelse, sier administrerende direktør i Lyndra Therapeutics, Amy Schulman. 

— Vi er stolt over å være en del av stiftelsens innsats for å forbedre livene og sikre bedre helseresultater ved å gjøre det lettere å få tilgang på og nytte av familieplanlegging. 

Langt frem til målet

Målet er å utvikle en medisin som utløser doser av østrogen og progestin jevnt over én måned. I første omgang fokuserer Lyndra på å vise at én-måneds varighet er mulig. 

Les også: P-piller og humørsvingninger

Lyndra har tidligere mottatt støtte fra Gates til utvikling av en langtidsvirkende malariamedisin, og stiftelsen har investert i Lyndras kliniske studier.

Selskapet fikk mye oppmerksomhet da det presenterte sin nyvinning innen langtidsvirkende depottabletter, men det har et stykke igjen før det når målet sitt. I følge bizjournals.com har selskapet foreløpig kun klart å strekke legemiddeleffekten til én uke med ett legemiddel. Det startet sitt første kliniske forsøk av en én-gang-i-uka-medisin for schizofreni høsten 2018.