Prosjektleder Christine Frigaard forteller om prosessen som vil lede frem til et ressurs- og kompetansesenter for apotekbransjen.

— Jeg har hatt et fantastisk mandat å jobbe med og opplevd stort engasjement og mye kreativitet fra de involverte i prosessen. Arbeidet startet i oktober 2010 da jeg ble ­engasjert av Stiftelsen og Apotekforeningen. Det har vært viktig med innspill fra hele bransjen, og jeg har i utredningsarbeidet vært i tett dialog med apotekkjedene, sykehusapotekene og de frittstående apotekene, forteller Frigaard.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 9/2011 side 9. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.