Det er samarbeidsalliansen Vaksine1, som representerer 14 norske private vaksinasjonsklinikker, som sendte bekymringsmeldingen til Statens legemiddel­verk i mai.

«Vi vil med dette uttrykke vår ­bekymring over at Apotek 1 nå har startet reisevaksinasjon i apotek», skriver alliansen innledningsvis.

— Spesialkunnskap innen reisemedisin

Vaksine1 påpeker at deres klinikker ­drives av sykepleiere og helsesøstre med lang erfaring innen vaksinasjon, og med ­spesialkunnskap innen reisemedisin.

«Hver enkelt klinikk har lokale leger som står medisinsk ansvarlig, og disse legene har gitt personlig delegering til den enkelte vaksinatør.»

Videre mener vaksinealliansen at reise­medisin er et omfattende fagfelt som stadig er i endring, og at det erfaringsmessig vil ta lang tid å bli dyktig og trygg innen feltet.

«I tillegg til å administrere riktige ­vaksiner er vi også opptatt av å informere om ­eventuelle sykdomsutbrudd, samt å gi hver enkelt tilpassede reiseråd. Vi mener dette er en viktig del av en reisemedisinsk konsultasjon.»

Vaksine1 skriver i brevet at de har ­oppdaget at reisende som har vaksinert seg hos fastlege har fått feilaktige eller mangelfulle vaksiner til sine reiser.

«Vår bekymring er at dette også kan skje ved vaksinasjon i apotek. Vi er klar over at kunden får en nettkonsultasjon med lege i forkant av vaksinering, men etter vår oppfatning vil ikke vaksinatør ha erfaringsgrunnlag for å kunne avdekke eventuelle feil eller mangler under selve vaksinasjonen», skriver de.

— Har ikke klinisk praksis

I bekymringsmeldingen, som er skrevet av sykepleier Hildegun Sæverud fra Vaksine1, påpekes det at farmasøyter ikke har klinisk praksis i sin utdanning, i alle fall ikke som de kjenner til.

«Vi mener at observasjon og ­håndtering av hendelser etter vaksinering krever både et «klinisk blikk» og erfaring. Vi må ­forholdsvis ofte håndtere vasovagale ­reaksjoner etter vaksinasjon. Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme», poengteres det.

Vaksinealliansen påpeker videre at ­vaksine­-
anbefalinger skal gjøres på grunnlag av alder, helsetilstand, medisinbruk og tidligere vaksinasjoner.

«I tillegg må man vurdere reise­målet, ­oppholdets lengde, bostandard og ­eventuelle sykdomsutbrudd. Sist, men ikke minst, er vi opptatt av at kundene skal kunne ta et informert valg om hvor godt beskyttet de ønsker å være på sin reise. Da tenker vi særlig på vaksine mot rabies og japansk encefalitt», skriver Vaksine1 videre.

De tror også at mange kunder kan sitte på tilleggsspørsmål når de kommer for å få utført selve vaksinasjonen.

«Hvordan blir dette ivaretatt når ­forskrivende lege ikke er tilgjengelig og vaksinatøren selv ikke har reisemedisinsk kompetanse?»

Vaksine1 avslutter bekymringsbrevet med å be Legemiddelverket om å vurdere ­forsvarligheten av reisevaksinasjon i apotek.

Ifølge Jørgen Huse, seniorrådgiver i Legemiddelverket, har ikke Legemiddelverket vurdert forsvarligheten til Apotek 1s reisevaksinetilbud, kun lovlighet i henhold til apotekloven.

— Det er Helsetilsynet som vurderer forsvarlighet av denne typen helsetjeneste, sier han til NFT.

— Leger forskriver vaksiner

Fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1, Ellen Karine Ous, mener det er viktig å få frem at det er leger som forskriver vaksiner.

— Det er de som bestemmer om vaksinen kan settes hos en av våre vaksineapotek, forklarer Ous, som også påpeker at ­apotekkjeden vil ha 60 vaksineapotek rundt omkring i Norge fra 1. oktober.

—  Vi har gode åpningstider som gjør det enkelt for folk å ta vaksine hos oss. Vi er legens medhjelper som bidrar til økt ­tilgjengelighet for folk flest.

Ous understreker også at Apotek 1 er trygge på sikkerheten.

— Apotekansatte som setter ­vaksiner er ­sertifiserte vaksinatører. De har alle fått ­opplæring i samsvar med Folke­helse­instituttets vaksinasjonsveileder for ­helsepersonell. Vi har lagt stor vekt på at vårt vaksineprogram er i samsvar med øvrige krav og føringer som ­følger av denne ­veilederen samt krav fra ­delegerende leger.

Alle vaksinatører i Apotek 1 har ifølge Ous fått opplæring i førstehjelp, anafylaktiske ­reaksjoner og vaksinering.

— I tillegg har alle fått teoretisk opplæring om vaksinene, indikasjonene, ­håndtering, praktiske rutiner, injeksjonsteknikk og ­allergiberedskap. Vaksinatørene våre er ­apotekteknikere, farmasøyter og ­sykepleiere som alle er autorisert helsepersonell.

(Publisert i NFT nr. 9/2018 side 8)