Professor Else-Lydia Toverud
har tro på at samfunnsfarmasi blir stadig viktigere.
Foto: Vivian Fjeldstad

Konferansen 4th Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference (Increasing the Impact of Social Pharmacy Research) ble holdt den 15. til 16. juni i idylliske omgivelser på Soria Moria, som ligger høyt over Oslo, og deltakelsen var upå­klagelig.

— Dette gikk veldig fint! sier en fornøyd kongressleder.

Else-Lydia Toverud forteller at i gjennomføringen av kongressen gikk alt slik som det skulle, både når det gjaldt planlegging av ­kongressen som de har holdt på med det sist halvannet året og med engasjerte arrangementskomitédeltakere, først og fremst fra samfunnsfarmasiavdelingene i Oslo og Bergen, men også fra alle de andre nordiske landene.

Konferansen ble nå holdt for fjerde gang, etter at de nordiske landene har rullert som vertsland de seneste årene. Første land ut var Sverige, deretter Finland og sist gang ble konferansen holdt i Danmark. Om to år er Island neste land ut.

— Jeg synes det er flott at vi har kommet i gang med nordiske kongresser i samfunnsfarmasi. Så mye legemidler som befolkningen bruker nå og med så mye feilbruk som forekommer, er det ­viktig at vi i Norden har en oversikt i den grad vi kan over hva som skjer i våre land. Dette ble ikke minst vist ved at antall abstracts nok en gang har økt, opplyser Toverud.

Stort engasjement

— Fra alle land stilte deltakerne virkelig opp, var engasjerte og forberedte. Noe som er viktig for at en slik kongress skal bli vellykket, påpeker hun.

De viktigste temaene som sto på programmet for konferansen var problematikken rundt compliance, farmakoøkonomi, farmako­epidemiologi og pasientsikkerhet og bivirkninger, forteller Toverud, som synes alle områder ble godt belyst. Det ble stilt gode spørsmål og alle holdt tiden takket være påpasselige møteledere i hver eneste seksjon.

— Det er spesielt hyggelig å se at så mange unge stipendiater er ivrige etter å legge frem resultatene sine.

Toverud tror det i fremtiden bare vil bli enda viktigere med fokus på samfunnsfarmasi, og at det vil være behov for å forske på ­hvordan man bruker legemidler riktig. I dagens samfunn lever befolkningen lenger, og mange bruker flere og dyrere medisiner enn tidligere.

— Gode forskningsresultater vil være viktig for å kunne håndtere denne utviklingen bedre.

— Det har vært interessant og morsomt å være med på lage denne type konferanse og å ha et så fint nettverk over lande­grensene. Å bli bedre kjent med kollegaer fra andre land er både inspirerende og faglig viktig, konstaterer Else-Lydia Toverud.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2009 side 16.)