I 2009 bestemte International Pharmaceutical Federation (FIP) Council at 25. september skal markere den internasjonale farmasøytdagen. FIP oppfordrer alle farmasøyter til å benytte denne dagen til å organisere aktiviteter som promoterer farmasøytenes rolle i å forbedre folks helse i alle verdenshjørner.

Årets tema for markeringen er «Pharmacists: Your medicines expert».

«I år vil vi fokusere på den ekstensive ekspertisen som farmasøyter har, og som de bruker hver dag for å sikre bedre pasienthelse. Denne ekspertisen brukes i både i vitenskap og forskning, gjennom å utdanne den neste generasjon farmasøyter, og gjennom å forandre pasientbehov til pasienttjenester, sier tidligere FIP-president Dr. Carmen Peña, i en kommentar på FIPs nettside.

Også her i Norge markeres dagen hvert år. I år samarbeider Norges Farmaceutiske Forening og Farmasøyter Uten Grenser (FUG) om arrangementet «Fra braindrain til braingain» på Litteraturhuset i Oslo. Der vil det blant annet snakkes om hvordan norske farmasøyter har bistått med praktisk opplæring i håndtering og bruk av cytostatika for leger og sykepleiere under utdanning i Etiopia.