Vi begynner like gjerne i den lystige enden, da med utdeling av prisen Årets farmasøyt (se også side 16). Prisen gikk til farmasøyt Håvard Horn for hans arbeid med å aktivt synliggjøre ­farmasøyters kunnskap og kompetanse i tverrfaglige team. Det var en ydmyk og inspirert prisvinner som takket Farma­ceutene for prisen før han holdt sitt foredrag.

Viktig og skremmende

Så til den mer alvorstyngede delen av ­markeringen. Farmaceutene og FUG hadde denne gangen valgt å fokusere på falske ­legemidler. Temamøtet under tittelen Falske legemidler – det angår også deg var godt besøkt, og det var et tydelig engasjement blant de fremmøtte farmasøytene.
Først ut i foredragsrekken var Lege­middelverkets Line Saxegaard (se også ­intervju side 8). Legemiddelinspektøren ­inn­-
ledet med å fortelle om seksjonens virke og sammensetning før hun tok fatt på ­kveldens tema. Her illustrerte hun blant annet ­distribusjonskjedens eksplosive utvikling de senere årene, da spesielt ved å vise til ­forskjellene før og etter reformarbeidet som er gjort i den norske apotekbransjen.
— Det er mer penger i falske legemidler enn det er i narkotikatrafikken, sa Saxegaard, som er blitt vant til at journalister stadig maser om å få tall på denne illegale virksomheten.
— Ingen kjenner omfanget av produksjon av, og handel med, falske legemidler, slo inspektøren fast.
Legemiddelverket arbeider stadig med å sikre vår nasjonale distribusjonskjede, og det arbeides samtidig med å få en felles nettlogo for nettapotek som er godkjent av ­legemiddelmyndighetene. Denne skal lenkes opp mot Legemiddelverket, slik at forbrukerne kan føle seg trygge på en lovlig handel.
— Men, her er det foreløpig utfordringer med teksten i EØS-avtalen, opplyste Saxegaard.

Grensekontroll og toll

Neste punkt på programmet var Toll­vesenets perspektiv, presentert av Viggo Elster og Camilla Nordengen i Toll- og avgifts­direktoratets vareførselsseksjon.
Elster og Nordengen takket først varmt for invitasjonen, og uttalte at arrangementer som dette var noe Tollvesenet gjerne stilte opp på. Videre ble det fortalt om det gode ­sam­arbeidet som eksisterer ­mellom ­Tollvesenet og ­Legemiddelverket, og Nordengen illustrerte dette ved å si at tollerne så å si har en hot line til Legemiddelverket som benyttes ved behov.
— Det er vanskelig å få oversikt over frakt­rutene for falske legemidler, men ­undersøkelser har vist at England og ­Nederland er populære land for ompakking og tilpassing til det ­europeiske markedet, informerte Elster.
Fra England hadde man også eksempel på at det var foretatt hele 34 lovlige ­transaksjoner av et legemiddel fra det kom til importør til det var hos apotek. Dette gir selvsagt rik ­anledning til å bryte den lovlige distribusjonskjeden, og sier samtidig noe om kompleksiteten som møter de som skal føre kontroll med dette.
Via posten forsøkes det også innført ­forfalskninger av ulik art til Norge, og Elster beskrev det nærmest som en form for teppebombing.
— I løpet av en uke ble det beslaglagt
200 000 piller. Dersom man regner om dette, ­tilsvarer det cirka ti millioner piller årlig, eller om lag to til hver nordmann, sa Elster.
Programmet videre besto av Amila ­Zekovic fra FUG Danmark, som fortalte om falske ­legemidler i et u-landsperspektiv, og Rolf Hustvedt (Legemiddelindustrien/MSD) som foredro om hvordan produsentene ­sikrer seg mot forfalskning av sine produkter.

Godt fornøyd

Farmaceutenes seniorrådgiver, Guri ­Wilhelmsen, var godt fornøyd med både ­oppmøte, engasjement og samarbeid.
— Møtet ble bra, og vi opplevde ­engasjement fra både foredragsholdere og deltakere. Oppmøtet er det heller ingenting å utsette på, oppsummerte hun.
Tema for kvelden sprang ut av sam­arbeidet med FUG, ifølge seniorrådgiveren.
— FUG kontaktet oss i fjor etter Verdens farmasøytdag, da vi hadde konkurrerende arrangementer. Dermed ble vi enige om å samarbeide om årets markering, og FUG informerte videre om sine prosjekter. Ut av dette fant vi ut at arbeidet som gjøres mot falske legemidler i FUG (Ghana) kunne være passende tema for et felles møte, fortalte Wilhelmsen.
Møtet var åpent for alle, noe som også ga en bedre pris på leie av lokalet hos ­Litteraturhuset. Og, håpet er at man kan få til et tilsvarende arrangement neste år.

(Publisert i NFT nr. 10/2015 side 15.)