— Det er mulig at legemiddelforfalskning blir en utfordring, men i Norge har det ikke vært det, sa administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund under Dagens Medisins frokostseminar «EUs forfalskningsdirektiv – Hva er status ett år senere?».

Med tanke på at behovet er usikkert og det kan stilles spørsmål ved hvor godt det vil fungere, mener han det er på plass å reflektere over ressursbruken som har fulgt med innføringen av forfalskningsdirektivet og det tilhørende verifikasjonssystemet.  

— For oss er det et pengesluk, sa han og hadde bilder av en spurv og en kanon på lerretet bak seg. 

Les også: Verifikasjonssystemet gir mange røde lys i apotekene

Håper alt flyter i 2021

Ett år etter at forordningen om sikkerhetsanordninger på legemiddelpakninger, som er en del av EUs forfalskningsdirektiv (FMD), trådte i kraft 9. februar i 2019, og en knapp måned siden det ble strammet ytterligere inn på overgangsordningene, er ikke alt på plass. Kai Mjaanes, daglig leder i verifikasjonsselskapet Nomvec, ser dog lyset i enden av tunnelen og påpeker at antallet transaksjoner som nå går gjennom systemet øker fra uke til uke. Han tror 2020 vil bli et stabiliseringsår og håper at alle de 120 millionene transaksjoner, som skjer årlig i norske apotek, vil gå gjennom systemet i løpet av 2021. 

Tidspress

Apotekforeningen har ikke regnet detaljert på utgiftene ved direktivet, men i tillegg til kostnadene ved datasystemet og ressursbruken med opplæring og ekstraarbeid, er det hele tiden en fare for å tape penger på legemidler som blir feilaktig stoppet i systemet, hvis de ikke rekker melde det inn igjen innen ti dager. Spesielt er det en utfordring når legemidlet selges på kommisjon og må sendes frem og tilbake.  

— Da kan apoteket risikere å sitte igjen med en pakning til en tusenlapp eller titusen kroner eller hundre tusen kroner og få null for den. Og når vi vet at apotekavansen for en pakning til tusen kroner eller titusen kroner er sånn 50-60 kroner, så skjønner dere at dette er krevende, sa han.  

Håper det gir tilleggseffekter på sikt

Legemiddelindustrien har også økte ressursbruk i forbindelse med innføringen av direktivet, men industriens uttalte holdning er at det å beskytte seg mot forfalskning er viktig, samtidig som den ser at verifikasjonssystemet kan gi fordeler på sikt. Apotekforeningen er litt mer usikker både på behovet og fordeler på sikt. 

— Men vi har på en måte etablert en elektronisk motorvei for første gang i Europa. Vi er også positive til å se om ikke dette kan brukes til noe annet enn det det blir brukt til i dag, for investeringene er enorme, sa han og la til at han ser for seg hete diskusjoner mellom apoteksiden og industrisiden i Brüssel i årene fremover.