Flere legemidler kan i fremtiden bli reseptfrie gjennom bruk av den nye reguleringen med risikominimeringstiltak knyttet til utlevering fra apotek. Det er imidlertid lite aktuelt for veterinærmedisin.


Det som tidligere er omtalt som «farmasøytutlevering», ble i ­teorien fra 1. januar i år en realitet. Forskrifts­endringer åpnet da for at det kan knyttes en ny type vilkår til reseptfrie legemidler (se skjermdump). Det nye vilkåret går ut på at apotek må gjennomføre spesielle risikominimeringstiltak ved utlevering fra apotek. Det kan for eksempel være gjennomgang av en sjekkliste eller å gi strukturert pasientinformasjon.

Målet med den nye reguleringen er at risikominimeringstiltak knyttet til ­ut­­levering skal understøtte riktig ­lege­middelbruk. ­Tiltaket kan åpne for at flere legemidler som per i dag er reseptpliktige vil være egnet for reseptfri bruk. Legemidler til både mennesker og dyr er underlagt den nye reguleringen. 

Enkelte farmasøyter spør seg nå om ikke for eksempel midler mot innvollsorm, der minste pakning tidligere var unntatt reseptplikt, kan være aktuelle for reseptfri utlevering med risikominimeringstiltak.

Ingen har søkt 

Med den nye reguleringen på plass, kan nå legemiddelindustrien søke Lege­middelverket om nye reseptfrie legemidler eller endring fra reseptpliktig til reseptfri status for enkelte preparater som allerede har markedsføringstillatelse. Foreløpig har Legemiddelverket ikke mottatt noen slike søknader fra legemiddelindustrien, verken for human- eller veterinærlegemidler. Det opplyser Legemiddelverket til NFT.

—  Vi kom heller ikke med noen forslag på veterinærområdet da ordningen med risikominimeringstiltak ble vurdert i 2016. Vi syntes rett og slett at dette krevde en større gjennomgang fra vår side, og er noe vi må vurdere på nytt fremover, sier Knud Sveen Torjesen, seniorveterinær i Legemiddelverket.

Han viser til at ordningen ble drevet frem på bakgrunn av et behov innen human­legemidler, men at veterinær­området ble inkludert i diskusjonen. 

Kan igjen bli unntatt reseptplikt

— Vi må gjennomgå effektene av at vi ­fjernet reseptfritaket for minstepakningene på en del parasittmidler til hund og katt. Det kommer snart en oversikt over disse effektene, og da må vi vurdere hva vi skal gjøre. Dette er en gruppe veterinærlegemidler som kan være aktuelle for reseptfri utlevering med risikominimeringstiltak.

Torjesen forklarer videre at Legemiddelverket generelt prøver å ha i ­tankene at de ikke åpner opp for reseptfrie ­preparatgrupper på en måte som kan oppfattes som konkurransevridende fra legemiddelindustriens side. 

— Derfor ønsker vi å gjennomgå alt som er på markedet av for eksempel  parasittmidler til hund og katt, både ­­smal- og bredspektrede, før vi tar en avgjørelse.

Lite aktuelt med reseptfrie veterinærlegemidler

Legemiddelverket vurderer fra tid til annen reseptstatus på veterinær­lege­midler. I 2016/2017 besluttet de at ­preparater med organiske syrer mot varroamidd hos bier skulle bli reseptfrie.

— Utover det har vi ikke arbeidet med andre preparatområder innen veterinærmedisin med tanke på å gjøre dem reseptfrie, heller ikke med risikominimeringstiltak ved utlevering, konstaterer Torjesen.

(Publisert i NFT nr. 3/2018 side 21)