Gruppen bak bidraget Vev:

For hovedfagene består prosjekteringsgruppen av:

  • Ratio arkitekter AS (PGL / ARK)
  • Erichsen & Horgen AS (RIEn / RIM, RIV)
  • MOE A/S (RIB)
  • Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE)
  • Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue AS (LARK)

Gruppen har videre følgende underkonsulenter:

  • CUBO as (ARK)
  • Høyer Finseth as (RIB, RIEn/RIM)
  • MOE A/S (RIE, RIV)
  • Malnes-Endresen as (RIE)
  • Alt arkitektur (LARK)

Kilde: Statsbygg.no

— Juryen har kåret Vev som vinner av plan- og designkonkurransen for nytt ­livsvitenskapsbygg. Det har vært et ­krevende arbeid, der alle bidro meget ­konstruktivt. Alle ni i juryen var enige om at Vev var den totalt sett beste løsningen for et nytt livsvitenskapsbygg, sier juryens leder og avdelingsdirektør i Statsbygg, Ulrika Bergström.

Kan bli Norges største

Oppdraget med å starte skisseprosjekt for nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi har Statsbygg fått fra Kunnskapsdepartementet.
«Det 66 000 kvadratmeter store ­nybygget er planlagt å ligge i Gaustadbekkdalen, ­mellom Blindern og Rikshospitalet», ­opplyser Statsbygg.
Bygget kan bli Norges største enkelt­stående universitetsbygg, og et av ­Statsbyggs aller største prosjekter.

Klar vinner

Ifølge Statsbygg var bidraget Vev en klar vinner.
«Konkurranseutkastet viser en løsning av en komplisert tomtesituasjon på en ­særdeles god måte og med høy ­arkitektonisk kvalitet. Juryen konkluderer med at Vev skiller seg ut på grunn av den dyktige helhetlige utformingen av bygningsmassen, både arkitektonisk og med en bygningsstruktur tilrettelagt for fleksibel organisering av forskning og ­studier. ­Bygningens forhold til terreng og grøntområder var avgjort ­konkurransens beste, ifølge juryen», heter det fra Statsbygg.
Prosessen har vært lang og grundig, og tok til på nyåret 2014. Innen utgangen av januar hadde 31 tverrfaglige prosjekt­grupper søkt om å få delta i den utlyste plan- og designkonkurransen, hvorav sju ble plukket ut som deltakere.
«I løpet av sommeren har en jury vurdert de sju løsningsforslagene ut fra fire ­kriterier; gjennomførbarhet og totaløkonomi, steds- og campusutvikling, arkitektonisk kvalitet og funksjonalitet og miljøløsninger», opplyser Statsbygg.
Juryens konklusjon var at tre ­forslag utmerket seg, og i tillegg til Vev ble ­forslagsstillerne bak Allmenningen og forskningsrommet og Serpens Vitalis ­invitert til forhandlinger hvor de ga tilbud på prosjekteringsoppdraget.
Også her skåret Vev høyest.
— Tildelingen av prosjekteringskontrakten for skisseprosjektet er en viktig milepæl for prosjektet. Nå går vi en ny, spennende tid i møte, sier prosjektsjef i Statsbygg, Morten Danielsen.
Skisseprosjektet skal etter planen være ferdig høsten 2015.

(Publisert i NFT nr. 10/2014 side 6.)