— Jeg har full forståelse for at den ­i­nitielle avgiften er en høy pris å betale for flere av de små selskapene. Men Nomvec har gjort tydelige tiltak for å hjelpe denne gruppen, hevder Kai ­Mjaanes, daglig leder for det ­norske verifikasjonsselskapet Nomvec.

Vedtok rabatt for små selskaper

Styret i Nomvec vedtok sommeren 2018 å tilby reduserte avgifter for små og nylig oppstartede selskap­er med lav ­omsetning i det norske ­markedet. ­Tilbudet var en ­utvidelse av den såkalte «early bird»-­rabatten for ­alle selskap som var tidlig ute med å registrere sine produkter i det norske verifikasjonssystemet.

— Full avgift til Nomvec er 312 000 ­kroner per MT-innehaver. Rabattert pris er halvparten av dette, altså 156 000 kroner. Dette gjelder små selskaper som har færre enn ti MT-innehavere eller under én million kroner i omsetning i Norge. I tillegg får nylig oppstartede selskaper registrert i 2017 eller senere og som har færre enn to MT-innehavere utsatt den første ­avgiften i ett år, forklarer Mjaanes.

Han erkjenner allikevel at den ­rabatterte prisen kan være høy for de aller minste ­selskapene, og forteller at det har vært ­diskusjoner om prisnivået, også utenfor Norge.

— Men sånn er det. Vi har et lovpå­lagt system, og regulatoriske myndigheter har bestemt at dette skal betales av ­produsentene. ­Uansett hvilken ­løsning man velger å gå for vil det alltid være ulemper for noen og fordeler for andre. Det kan alltid ­diskuteres hva som er rettferdig, men slike «flat fee»-avgifter er en vanlig ­løsning for ­verifikasjonssystemene, sier Nomvec-sjefen.

— De minste selskapene har en helt annen omsetning i Norge enn de aller største selskapene. Burde ikke «Big Pharma» ta en større del av det ­økonomiske ansvaret?

— Det er viktig å huske på at de ­virkelig store legemiddelselskapene ikke bare har én MT-innehaver, men gjerne mellom seks og ni. Denne summen på 312 000 kroner skal da betales for hver av MT-inne­haverne, ­påpeker Mjaanes.

Fornøyd med oppslutningen

Før rabattvedtaket ble gjort i fjor ­sommer, gjennomførte Nomvec en undersøkelse blant MT-innehavere her til lands. Av 320 MT-innehavere i Norge var et mindretall, 119, i selskaps­grupperinger med bare én MT-innehaver. De store selskapene har typisk flere MT-innehavere. 36 selskap betaler for tre eller flere, faktisk helt opp til tolv MT-innehavere.

— Nesten alle MT-innehaverne har nå betalt inn avgiften. Det er noe over 310 MT-innehavere som er registrert og har  startet å betale. Vi regner med at det er omtrent 320 totalt som er innehavere av ­markeds­føringstillatelse i Norge. Vi er svært fornøyde med dette tallet. «Early bird»-rabatten har nok vært gunstig for mange og har sikret god oppslutning, mener den daglige lederen i Nomvec.

Han erkjenner at det er vanskelig å sette avgifter riktig for alle parter, men konstaterer at verifikasjonssystemet er svært kostbart.

— Loven tilsier at dette skal dekkes av selskapene selv. Vi har nå gitt rabatt til de minste legemiddel­selskapene. Vi vet at det finnes noen veldig små selskaper, og det er alltid en terskel for å etablere seg. Bare det å få markedsførings­tillatelse koster en del, sier Mjaanes, som mener at de små selskapene også må vurdere ­alternative løsninger.

— Det må gå an å diskutere med ­Legemiddelverket om hvilken pris man skal ta for sitt legemiddel. ­Kostnader med ­verifikasjonssystemet er en pålagt ­kostnad for produsentene for å hindre ­falske ­legemidler i å nå pasientene. Det må være mulig å ­diskutere med myndighetene ­hvordan disse kostnadene skal dekkes inn.

(Publisert i NFT nr. 1/2019 side 15)