Programmet for 2015-utgaven av Farmasidagene engasjerte også, da spesielt årets legemiddeltema om antibiotikaresistens. Denne sesjonen måtte sågar flyttes til den største salen på grunn av interessen. Som det har vært tradisjon for de seneste årene, serverte Selskapet og Helm først et kulturelt innslag.

— Det kan være godt å få samlet kropp og sjel før vi starter det oppsatte programmet, sa Helm under velkomsttalen.    

Øystein Fevang sto for det musikalske bidraget.

Selfie-troika: Fra v. Hilde Fosnæs, Else Berit Vist og Torunn Dreessen benyttet Farmaceut-enes selfie-hjørne. Foto: Kai Hovden
FUG på plass: Farmasøyter Uten Grenser her representert ved Marthe Resløkken (t.v.) og Katharina Norgren Olsen. Foto: Kai Hovden
Gjenbruk: Kari Jansdotter Husabø hadde sydd seg skjørt av en tidligere poster. Foto: Kai Hovden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Publisert i NFT nr. 12/2015 side 12.)