Det er Apotekforeningen som henviser til Danmarks Apotekerforenings høringssvar til forslaget fra den danske helseministeren.

Det er pasienter som er i stabile behandlingsopplegg som skal kunne få reseptene sine fornyet av en autorisert apotekfarmasøyt, ifølge forslaget fra det danske helsedepartementet. Det samme skal gjelde for bestilling av multidose.

«Danmarks Apotekerforening finner det særdeles positivt at regjeringen med dette lovforslaget tar initiativ til at det åpnes for en bedre utnyttelse av den kompetanse som er til rådighet i de forskjellige delene av helsevesenet, herunder den legemiddelfaglige/farmasøytiske kompetansen i apotekene», skriver foreningen i sitt høringssvar.

For at apotekfarmasøyter skal få denne muligheten, må riktignok Fælles MedicinKort (FMK) etableres i Danmark. Dette skal sikre at alle delene av helsevesenet, inkludert lege, apotek og kommunal pleie får den samme oppdaterte informasjonen om pasientens legemiddelbehandling og resepter.