I oppdraget fra HOD, som ble presisert i et brev fra departementet 15. november 2011, er målsettingen klar – man ønsker lavest mulig pris på legemidler på det norske markedet, også biologiske legemidler.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 12/2012 side 10. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.