Dermed vil flere fra nyttår kunne slippe å betale egendandel før de mottar gratis legehjelp og legemidler over blåreseptordningen. Egenandelstaket heves fra 1780 til 1840 kroner, og blåreseptkundene må betale 38 prosent av legemiddelprisen i egenandel, mot 36 prosent i dag.

Automatisk frikortordning

I tillegg foreslår regjeringen å innføre en automatisk frikortordning i 2010, hvilket vil medføre at den enkelte bruker vil få tilsendt frikort når egenandelstak 1 er nådd, og eventuelle utlegg over taket vil bli refundert. Dette fører til at flere brukere vil få realisert sine refusjonsrettigheter.

1,5 milliarder til sykehusene

Regjeringen vil styrke helseforetakenes inntekter med 1,5 milliarder. Dette vil dekke en vekst i pasientbehandlingen fra 2009 til 2010 med 885 millioner kroner. Samhandlingsreformen foreslås styrket med 273 millioner kroner. I tillegg vil regjeringen øke kommunesektorens frie inntekter med 4,2 milliarder kroner, hvilket også kan få positive ringvirkninger for helse- og omsorgssektoren.