Bakgrunnen er at regjeringen i februar i år sendte ut et forslag om å endre paragraf 14-14, eller moralparagrafen, ut på høring.

Ønsket om å beholde nikotinavhengighet i paragrafen, og dermed ikke ha legemidler mot nikotinavhengighet i refusjonsordningen, er ikke populær hos lederen for Farmaceutene, Tove Ytterbø.

«Det er et overordnet legemiddelpolitisk mål at befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne. Lavere sosioøkonomiske lag er overrepresentert blant røykerne. For utjevning av sosiale ulikheter i helse er det derfor et viktig virkemiddel at det gis mulighet for refusjon av både reseptpliktige og reseptfrie legemidler som benyttes ved nikotinavhengighet», skriver hun i foreningens høringssvar.

Hun har støtte fra Apotekforeningen, som vil fjerne hele paragrafen.

«Bestemmelsen har gått ut på dato. De hensyn bestemmelsen er ment å ivareta, vil uansett ivaretas av øvrige bestemmelser i legemiddelforskriftens kapittel 14», skriver næringspolitisk direktør Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningens høringssvar.