I november solgte Apoteket AB 466 av 946 statlige apotek til private kjøpere. Salgssummen endte på 5,9 milliarder svenske kroner.

Satser på vekst
Tre av fire kjøpere er investerings- og ventureselskap som ønsker å selge apotekene igjen om få år – muligens på børsen. Sverige har dessuten et lavt etableringsnivå, noe som gir gode muligheter for tilvekst.

De 466 apotekene ble solgt som åtte clusterselskap: Ventureselskapet Altor kjøpte det største nasjonale selskapet, som inneholder 198 apotek, og ett cluster som inneholder ti store apotek i storbyregioner. Altor skal starte apotekkjeden Apotek Hjärtat. Med sine 208 apotek blir dette den største frittstående aktøren. Og de vil bli større: I løpet av de neste årene håper kjeden å kunne åpne 100 nye apotek.

— Vi er fornøyde med kjøpet, sier Fredrik Strömholm, partner i Altor, til Svenska Dagbladet.

Han mener selskapet vil beholde apotekkjeden i minst fem år før de selger.

— Rent kvalitativt vil vi at selskapet skal børsnoteres, men det er ikke sikkert. Vi vurderer det etter hvert, sier han til avisen.

Jostein Lønberg, tidligere markedsdirektør for Apotek 1 i Norge, blir visedirektør i Apotek Hjärtat og skal jobbe med sortiment og innkjøp.

Bare begynnelsen
Det nest største nasjonale clusteret, som inneholder 171 apotek, gikk til Kronans Droghandel. Kronans eies av det svenske forbrukersamvirket Kooperative Förbundet og den finske legemiddelgrossisten Oriola. De planlegger å etter hvert starte nye apotek i tilknytning til Coop-butikker.

Tre cluster, som hver inneholder ca. 20 apotek i områdene Stockholm, Göteborg og Malmö, gikk til Medstop Holding AB som eies av ventureselskapet Segulah. Disse avviser heller ikke muligheten for børsnotering og de ønsker som de andre å ekspandere. To cluster, som hver innbefatter tolv sykehusapotek, gikk til Vårdapoteket i Norden AB som eies av Investor och Priveq Investment.

De nye apotekeierne kan starte driften like etter nyttår eller så raskt som de får driftstillatelse fra det svenske legemiddelverket. I slutten av november hadde Läkemedelsverket mottatt 621 konsesjonssøknader og allerede gitt grønt lys til 100.

I neste runde skal Apoteket AB selge nye 150 apotek, som etter planen skal drives som frittstående apotek. Her skal staten trekke seg ut som eier mer gradvis. Til sist vil Apoteket AB dermed sitte igjen med 330 apotek eller en markedsandel på 35 prosent.

(Publisert i NFT nr. 12/2009 side 12.)