Foto: Monica Bjermeland

På nyåret planlegger Statens legemiddelverk å gjennomføre en kampanje mot legemiddelhandel via internett. Årsaken er økende frykt for forfalskede legemidler.

— Vi håper å koordinere dette med svenskene som også er i gang med å forberede en slik kampanje. Danskene har allerede startet. Målet er bevisstgjøring, forteller informasjonssjef Ann-Elisabeth Hammer (bildet) i Legemiddelverket.

I EU økte beslag av forfalskede legemidler med 400 prosent fra 2005 til 2006. Tollvesenet i Norge beslaglegger relativt lite legemidler, 46 340 stykker (piller) og 34 599 gram (pulver) i 2006 og uten de dramatiske endringene fra året før.

— Men det er nok riktig å anta at markedet er stort også her. Vi kontrollerer bare en liten andel av den totale trafikken, opplyser Geir Høiseth, underdirektør i Seksjon for grensekontroll i Tolldirektoratet.

— Legemidler er ikke en av våre fokusoppgaver og vi har ingen kunnskap om forfalskede medikamenter, sier han.

v I dag vet vi for lite, både om omfang og om kundene. Hvem kjøper legemidler via internett? Hva kjøper de? Hvor stor er villigheten til å ta en risiko? Dette ønsker vi å skaffe oss kunnskap om, sier Ann-Elisabeth Hammer.
For å få kunnskap om befolkningen og privat import av legemidler skal derfor Legemiddelverket i forkant av kampanjen foreta en «forbrukerundersøkelse».

— Det er riktig av Legemiddelverket å begynne i den enden: skaffe seg kunnskap og bevisstgjøre befolkningen om farene ved netthandel, mener Høiseth.

I Storbritannia gikk nylig eksperter ut og advarte mot manglende regulering av internettapotek. Britene mener nå å kunne dokumentere at netthandel setter folk i stor fare for å kjøpe falske legemidler: En britisk analyse av over 3000 nettsider som tilbyr legemidler avslørte at bare en tiendedel av disse krever resept, ifølge BBC. The Royal Pharmaceutical Society ønsker derfor å tilgjengeliggjøre en logo-oversikt for å hjelpe nettapotekkunder å identifisere trygge nettsider.

Her hjemme vurderer helseminister Sylvia Brustad sågar å forby import av reseptpliktige legemidler kjøpt via internett, men dette kan være i strid med EØS-avtalen.

(Publisert i NFT nr. 9/2007 side 6.)