Jan Einar Vaage, medisinsk sjef i Helsetelefonen Allmennlege Jan Einar Vaage åpnet nylig Helsetelefonen 02401, en døgnåpen rådgivningstjeneste for bekymrede småbarnsforeldre. Per i dag sitter ti erfarne sykepleiere ved telefonen og betjener de hittil 200 000 kundene.

— Vi ser også behovet for farmasøytisk kompetanse og jobber nå med apotekkjedene for å få i gang en egen hjelpetelefon med farmasøyter, forteller Vaage til Farmatid.no.

Han tror den nye tjenesten kan være tilgjengelig allerede i løpet av høsten.

24 timer syv dager i uken

Vaage er medisinsk sjef i Helsetelefonen og medeier i selskapet Norsk Helsetelefon 24, som har kjøpt opp de nordiske rettighetene til denne populære britiske helsetelefonløsningen. Tjenesten er et døgnkontinuerlig lavterskeltilbud som gir betalende kunder kvalitetssikrede råd i akuttsituasjoner og informasjon om sykdom, helse og helsevesen.

— I Storbritannia er tjenesten offentlig. Der løses femti prosent av innringernes problemer, sier Vaage.

— Men vi tilbyr rådgivning, ikke diagnostisering, understreker han.