29 prosent av norske kvinner og 21 prosent av norske menn fikk i perioden juli 2006 til juli 2007 utlevert antibiotika på resept minst en gang. Det mener norske helsemyndigheter er for mye, skriver Aftenposten.no.

— Vent og se-resepten skal være et viktig redskap for å redusere forskrivningen av antibiotika, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Frode Forland til NTB.
Vent og se-resepten skal kun brukes i tilfeller der pasienten har infeksjon i de øvre luftveiene eller mild øyeinfeksjon. En slik venteresept går ut på at legen leverer antibiotikaresepten til pasienten sammen med et konkret råd:
— Vent to-tre døgn. Om du er verre, eller ikke er blitt bedre, kan du hente ut medisinen og starte kuren.

Forland sier at leger nok har tenkt slik i lang tid, men det nye er at retningslinjene blir et offisielt tiltak for å få ned antibiotikabruken.
— Det er kanskje litt press i samfunnet for å bruke antibiotika og slippe å være borte fra jobb eller barnehage, men det kan være et godt alternativ å holde seg under dyna en dag lenger og unngå antibiotikabruk, sier han.

Antibiotikabruken i Norge har vært relativt stabil over mange år. Men vi har fått et skifte ved at nye legemidler har kommet på markedet. Mens 80 prosent av penicillinbruken i 1970-årene var smalspektret penicillin, står de bredspektrede penicillinene nå for nesten halvparten av forbruket i denne gruppen.

Tidsskrift for Den norske legeforening vil i tiden framover starte en temaserie om antibiotika og resistens.