Utspillet kom Brein-Karlsen med i et innlegg i Dagens Medisin, og er et svar på et blogginnlegg fra Tiago Campo Rodrigues, direktør i AbbVie, som driver med farmasøytisk forskning og utvikling.

I sitt blogginnlegg anklager Rodgrigues regjeringen for at norske pasienter ennå ikke kan få utlevert nyttig og nøktern informasjon og tilbud om pasientstøtteprogrammer fra helsepersonell etter at legemidlene er forskrevet. Dette mener han pasienter i de fleste andre EU-land har fått i en årrekke, og at et strikt regelverk i Norge setter kjeppene i hjulet for den samme utviklingen her til lands.

— Den særnorske tolkningen av reklamebegrepet hindrer norske pasienter fra å kunne få samme informasjon og støtteprogrammer som i resten av Europa, skriver Rodrigues, og mener videre at dette er et paradoks når et langt større antall mennesker hvert år dør av feil legemiddelbruk enn i trafikkulykker i Norge.

— Går imot regjeringens ønske

Mot slutten av blogginnlegget henviser Rodrigues til Helse- og omsorgskomiteens innspill til legemiddelmeldingen. Her uttaler de at flertallet ønsker at myndighetene setter seg ned med industrien og finner ut hvordan industriens pasientinformasjon skal utarbeides.

— Dette betyr at flertallet i Stortinget går i mot regjeringens syn som har vært at Industrien ikke skal få bidra med denne typen informasjon, skriver Rodrigues.

Ikke enig i fremstilling

Utspillet fikk statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i Helse- og omsorgsdepartementet til å reagere. I et svar til Rodrigues påpeker hun at han ikke kan ha lest Høyre og FrPs forslag til legemiddelmeldingen godt nok når han kommer med slike påstander.

— Jeg kan glede Rodrigues med at et samarbeid om legemiddelinformasjon, herunder også med legemiddelindustrien, vil bli gjennomført. Rett og slett fordi regjeringen foreslår dette i legemiddelmeldingen «Riktig bruk – bedre helse», skriver Brein-Karlsen.

Statssekretæren skriver videre at de det det er mangelfull veiledning om legemiddelbruk og at pasientene ikke alltid forstår informasjonen som gis.

— Regjeringen tar i legemiddelmeldingen til orde for å etablere et eget nettverk for standardisering og utarbeiding av informasjon – og som også skal sørge for brukermedvirkning, gjennomføring av brukertesting og samordning mellom aktørene på området. Legemiddelindustrien foreslås i meldingen invitert inn i et slikt samarbeid, sammen med blant andre pasientorganisasjonene, avslutter Brein-Karlsen.