Høie brakte frem forslaget under et møte i Amsterdam med tema prisutvikling på legemidler, skriver Dagens Medisin.

— Det er behov for europeisk samarbeid. For pasientene i Europa er det viktig at legemidlene blir tilgjengelige til akseptable priser. Det er derfor ønskelig å styrke forhandlingsposisjonen for innkjøperne. Det må sikres en bedre balanse mellom innovasjon og akseptable priser, sier Høie til Dagens Medisin.

Nå skal man gjennom en analyse finne ut om markedsreguleringen har gitt «for gode» vilkår for legemiddelindustrien. Dette gjelder spesielt regelverket for markedsføringstillatelse og særordninger for legemidler til behandling av sjeldne lidelser, også kalt «orphan drugs».

— Vi står i realiteten overfor en situasjon der det som var ment som et system for å beskytte industriens mulighet for å tjene inn utviklingskostnader, nå blir en beskyttelse for uvanlig høy profitt. Med noen av de prisene som presenteres fra industrien nå vil det gå kort tid før de har tjent inn igjen utviklingskostnadene og har mange år med ekstrem høy profitt, sier statsråden til Dagens Medisin.