Det sier nestleder i arbeidsutvalget i faggruppen for klinisk farmasi i NSF, Beate Hennie Garcia.

— Vi ser en økning i antall medlemmer av faggruppen, og vi opplever større aktivitet innen klinisk farmasi, både i primærhelsetjenesten og i sykehus. Helse Midt-Norge har lenge satset på klinisk farmasi, og det har det siste året blitt ansatt mange nye kliniske farmasøyter, noe vi synes et flott. Det jobbes også godt mot innføring av klinisk farmasi i de andre helse­foretakene, forteller hun. 

NSF opplever at de fire sykehusapotekforetakene, samt Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehusapotek samarbeider godt, for eksempel rundt bruk av IMM-­modellen. Det anser de som viktig for å utvikle en enhetlig tjeneste som alle kjenner innholdet av. Faggruppen for klinisk farmasi mener imidlertid at samarbeidet med farmasøyter i primærhelsetjenesten bør styrkes.

— Det er jo på primærapoteket legemidler i all hovedsak utleveres. Vi håper selvfølgelig at hele den norske helsetjenesten skal kunne nyte godt av kliniske farmasøytiske tjenester. Dette kommer pasienten til gode i form av økt kvalitet på legemiddelbehandlingen, sømløs legemiddelinformasjonsflyt og bedre legemiddelinformasjon, mener Garcia.

(Publisert i NFT 1/2016 side 8.)