Selv om man går første, andre eller tredje året, har nok mange ­studenter ved bachelorstudiet i farmasi ved HiOA begynt å tenke på hvilken retning de vil ta etter at tre år som student er omme.

Dette vet de engasjerte studentene i ­linjeforeningen Elixir, som tirsdag 20. ­september arrangerte karrieredag for alle trinn. Dit hadde de invitert ­f­agpersoner fra masterstudier og potensielle arbeids­plasser. Leder Johan ­Mikkelborg Moss og resten av ­styret i ­Elixir ønsket over 70 studenter ­velkommen til dagen.

Styret i linjeforeningen Elixir 2016
ØNSKET VELKOMMEN: Linjeforeningen Elixir ved bachelorstudiet i farmasi på HiOA samlet mange ­studenter fra alle trinn til en innholdsrik ­karrieredag. Foreningsleder Johan ­Mikkelborg Moss (under) ønsket velkommen sammen med de andre studentene i styret.

Flere utdanningsmuligheter

For mange bachelorstudenter vil det være ­aktuelt å studere videre og ta en mastergrad for å øke jobbmulighetene i frem­tiden. ­Karrieredagen ble derfor innledet med en kort introduksjon ved professor Vigdis Aas om ­masterstudiet i farmasi ved Norges ­teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. 

— Jeg regner med det er opplagt for ­studentene her i dag hvorfor man mener det er nødvendig å kunne tilby et 3 + 2-løp i ­farmasiutdanningen, sa Aas, som fortalte at studiet har doblet antall plasser til 20 siden oppstarten i 2014.

Studiet krever som flere mastere et ­karaktersnitt på C eller bedre. Aas mente ­master­studiet ved NTNU har en meget ­fremtidsrettet studieplan.

Professor Vigdis Aas
Professor Vigdis Aas presenterte masterstudiet i farmasi ned NTNU for bachelorstudentene i farmasi ved HiOA.

— Man får blant annet fordype seg i ­klinisk farmasi, tverrprofesjonalitet, ­biologiske ­legemidler, og man får jobbe med innovasjon.

Som ferdig utdannet reseptarfarmasøyt har man ikke bare muligheten til å gå videre til en master i farmasi. Det var poenget studieleder Toril Tefre ville få frem for ­studentene. Hun ­presenterte denne dagen masteren i ­biomedisin ved HiOA for studentene. Videreutdanningen er en master som er åpen for radiografer, ­bioingeniører og reseptarfarmasøyter.

— Det viktigste for dere er å finne den ­masteren som passer for dere, om det nå er innen farmasi, apotek eller forskning, sa Tefre.

Studieleder Toril Tefre
Studieleder Toril Tefre fortalte studentene om mulighetene på masterstudiet i biomedisin ved HiOA.

Hun fortalte videre at masteren i biomedisin gir gode muligheter til å forske på ­cellebiologi og legemidler.

— Det er lite igjen av den norske ­industrien, men en slik master kan gi ­muligheter til å bedrive labforskning. 

Studentene ble dessuten fortalt at en slik ­master kan tas på ett år heltid eller over to år på ­deltid, og at alle masteremnene kunne tas som ­enkeltemner for de som ønsker det.

— Vi har også hatt studenter som har tatt masteroppgavene sine i utlandet, opplyste Tefre.

Muligheter for reseptarfarmasøytene

Potensielle arbeidsgivere hadde også blitt ­hanket inn denne dagen. Både Lege­middelverket og Helsedirektoratet ­presenterte jobbmuligheter for farmasøyter. På spørsmål om jobbmulighetene for ­reseptarfarmasøyter, ble det gjort klart at de fleste ansatte ­farmasøyter på begge arbeidsplassene hovedsakelig hadde masterutdanning.

Lilly Shi fra Legemiddelverket
Farmasøyt Lilly Shi presenterte Legemiddelverket som en mulig arbeidsgiver i fremtiden for studentene.

— Men vi har ansatte i avdeling for lege­middelinformasjon som er reseptarutdannede, fortalte farmasøyt Lilly Shi fra Legemiddelverket. 

Farmasøyt Eirik Rødseth Bakka fra ­Helsedirektoratet presenterte flere av sine farmasøytkolleger, og understrekte at man som farmasøyt kan jobbe med meget ­varierte arbeidsoppgaver i direktoratet.

Eirik Rødseth Bakka, Helsedirektoratet
Farmasøyt Eirik Rødseth Bakka fra Helsedirektoratet presenterte sin arbeidsplass.

— Og selv om ingen av de ansatte ­akkurat nå er reseptarutdannede, så vet jeg at vi har hatt ansatte tidligere som har vært det, påpekte han.

Farmaceutenes leder Tove Ytterbø er ­utdannet reseptarfarmasøyt, og var invitert for å fortelle om sine ­erfaringer i apotek.

— Vi er samfunnets legemiddel­eksperter, og vi må ikke være redde for å bruke den kunnskapen, sa Ytterbø, som blant annet viste ­studentene et bilde av hva en ­pasient går på av legemidler, og hva pasienten ­selvmedisinerer seg med uten at farmasøyt eller lege vet om det.

— Vi må snakke med pasient­en! Dette eksempelet ble oppdaget av en farmasøyt, og jeg mener det er en av hovedgrunnene til hvorfor ­farmasøyter er så viktige i samfunnet. 

Tove Ytterbø får blomster

De mange fremmøtte studen­t­ene ­avsluttet dagen med å besøke ­standene til de tre store ­apotekkjedene Boots, Apotek 1 og ­Vitus­apotek, der det kan ­tenkes at flere av dem kommer til å havne i ­apotek­jobber. I ­tillegg fikk ­Farmaceutene et par nye ­studentmedlemmer fra bachelorstudiet ved HiOA.

(Publisert i NFT nr. 10/2016 side 24-25)