Selger områdene til TPI Enterprises og vil i fremtiden kun produsere virkestoffet metformin.
 

Det kommer frem i en børsmelding til selskapets aksjonærer.

Det er selskapet TPI Enterprises Limited (TPI) som har betalt 159,5 millioner kroner for å ta over Vistins opioid- og tablettproduksjon (CMO).

Etter at salget er gjennomført vil Vistin Pharma nå kun konsentrere seg om produksjon av virkestoffet metformin.

«Metformin blir brukt som førstelinjebehandling av diebetes 2, en sykdom som forventes å øke i omfang med 50 prosent frem mot 2030, og påvirke mer enn 500 millioner mennesker. Det globale markedet for metformin er forventet å stige med fire til fem prosent per år, og Vistin Pharma er posisjonert til å ta del i denne veksten», skriver administrerende direktør Kjell-Erik Nordby i pressemeldingen.