En ung arbeidssøker som var på jobbintervju i vitusapotek i slutten av oktober, opplevde at apotekeren helt endret holdning da hun sa hun var fra Somalia. 

«Han sa at somaliere er kjent for å være useriøse på deres arbeidsplasser, ikke nok med det, denne mannen fant fram pc for å vise til «statistikk» om somaliere i ulike settinger. Selvfølgelig var det omtaler som var negative og som er bygd på løgn stereotypier» står det på instagramkontoen rasisme_i_norge.

"Hun gikk fra intervjuet med tårer i øynene"

Vitusapotek beklager

Miriam Thistel, strategi- og kommunikasjonsdirektør i NMD, understreker at Vitusapotek og NMD tar saken alvorlig. 

— Det er dypt beklagelig at noen har opplevd dette i et intervju i et av våre apotek. Vi tar sterk avstand fra rasistiske holdninger, og diskriminerende adferd strider med våre verdier og retningslinjer som sier at alle skal behandles likt uavhengig av bakgrunn. Dessverre ble ikke våre retningslinjer fulgt i dette intervjuet. Vi har dialog med den forulempede, og vurderer nå videre konsekvenser for apoteker, sier hun i en e-post til NFT og opplyser at apotekeren selv har flerkulturell bakgrunn.

— Han beklager sterkt sin adferd i intervjuet og sier at dette ikke er representativt for det han står for. Han har hatt kontakt med søkeren i ettertid og beklaget hendelsen. Apotekeren leder et apotek som har lang erfaring med å bidra til integrering og opplæring av personer som trenger arbeidstrening og jobberfaring, slik at de kan ta del i norsk arbeidsliv på en fullverdig måte. Brorparten av de ansatte har flerkulturell bakgrunn, og forståelse og gjensidig respekt er en del av kulturen og hverdagen her, sier hun.

Brudd på retningslinjer

Thistel forteller at en stor del av både ledere og ansatte i Vitusapotek-kjeden har flerkulturell bakgrunn. 

— Dette er med på å gi oss et rikt og godt mangfold i våre apotek, og styrker oss som selskap.

— Hva slags retningslinjer har dere for å unngå slike hendelser? 

— Alle våre ledere går gjennom den samme ledertreningen, som inkluderer opplæring i hvordan ansettelsesprosesser skal gjennomføres. Som del av denne opplæringen er vi tydelige på at diskriminering og forskjellbehandling er brudd på våre retningslinjer og AML (arbeidsmiljøloven).  Målet med våre rekrutteringsprosesser er å identifisere den kandidaten som er best kvalifisert til stillingen, og her bruker vi forhåndsdefinerte krav for å vurdere formelle kvalifikasjoner og personlige egenskaper.

Glad det tas seriøst

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, synes det er synd at jobbsøkere kan oppleve noe sånt i et apotek. 

— Jeg er glad for at Vitusapotek tar dette seriøst, men hadde heller ikke forventet noe annet, sier hun.

— Alle som ansetter i Norge burde vite at formelle kvalifikasjoner og personlige egenskaper ikke er knyttet til hudfarge eller hvor slekten kommer fra, og ikke minst at alle har krav på å bli behandlet med respekt når de søker jobb og ellers i arbeidslivet, legger hun til og regner med at Vitusapotek nå ser på sine retningslinjer for rekrutteringsprosesser slik at dette ikke gjentar seg for andre.