De 23 apotekene som ­ foreløpig tilbyr setting av influensa­vaksine er:

•    Vitusapotek Svanen i Tromsø

•    Vitusapotek Isbjørn i Hammerfest

•    Vitusapotek Solsiden i Trondheim

•    Vitusapotek Moa Nord i Ålesund

•    Ditt Apotek Danmarksplass i Bergen

•    Vitusapotek Løven i Stavanger

•    Vitusapotek Markens i Kristiansand

•    Vitusapotek Maxis i Arendal

•    Vitusapotek Torvbyen i Fredrikstad

•    Vitusapotek Farmandstredet i Tønsberg

•    Vitusapotek Berja Senter i Kongsberg

•    Vitusapotek Vinterbro

•    Ditt Apotek Vollen

•    Vitusapotek Sandvika

•    Vitusapotek Fornebuporten på Fornebu

•    Vitusapotek CC Vest i Oslo

•    Vitusapotek Majorstuen i Oslo

•    Vitusapotek Jernbanetorget i Oslo

•    Vitusapotek Barcode i Oslo

•    Vitusapotek Storo i Oslo

•    Vitusapotek Strømmen Storsenter

•    Vitusapotek Lillestrøm Torv

•    Vitusapotek Nordstjernen i Bergen

Gjennom et prøveprosjekt tilbyr Vitusapotek som første apotekkjede i Norge influensavaksinering i apotek. Både farmasøyter og apotekteknikere setter vaksinene. 

Vaksinasjon i apotek har lenge vært diskutert som en mulig ny apotek­tjeneste, og målet om å oppnå bedre vaksinasjonsdekning mot influensa har gjort at flere sammenliknbare land har valgt å engasjere apotekene i vaksineringsarbeidet. Dette inkluderer naboland som Finland og Danmark, som har tilbudt vaksinering i apotek siden 2015. Frem til nå har ingen apotek i Norge tilbudt en slik tjeneste. 

— Vi så behovet

Nå går allikevel en av landets største apotek­kjeder i bresjen for en slik bane­brytende apotektjeneste. Det er gjennom nettsiden www.minvaksine.no at apotek­kunder i dag kan få resept på influensa­vaksine som kan settes på utvalgte Vitusapotek og Ditt Apotek-apotek. 

Fag- og kvalitetsdirektør i Norsk Medisinaldepot (NMD), Hege Willoch, presiserer at dette er et prøveprosjekt.

— I utgangspunktet så vi behovet for at flere i Norge bør vaksinere seg. Det er anbefalt at minimum 1,5 millioner innbyggere i Norge tar influensavaksinen, men de siste årene har det ikke vært flere enn omtrent 350 000. I mediene nå er det stadig fokus på at for få vaksinerer seg, og en av problemstillingene er blant annet at det er litt tungvint å få vaksinen, sier Willoch. 

Pasienter kan via nettsiden bestille influensavaksine og få resept på denne fra en av legene tilknyttet tjenesten, og tidligst innen 24 timer etter bestillingen kan vedkommende møte opp på et av apotekene som er tilknyttet tjenesten for å få satt vaksinen av farmasøyt, apotektekniker eller sykepleier ansatt i apoteket. Tjenesten vil koste 350 kroner per vaksinasjon.

— Kan en slik oppgave like gjerne utføres av en apotektekniker som en farmasøyt?

— På mange apotek har man kun én eller to ansatte farmasøyter. Da kan det være vanskelig å få til et tilbud om vaksinering i hele åpningstiden. Dermed måtte vi se på hvilke yrkesgrupper vi har i apotek. Sykepleiere er jo et naturlig valg ettersom de har dette i sin utdanning. Apotekteknikere er også helsepersonell, og om man ser på legekontor og sykehjem er det også ­hjelpepleiere som setter sprøyter. Så det har med opplæring å gjøre, og jeg kan ikke se at noe tilsier at apotekteknikere ikke kan gjennomføre denne oppgaven. I Danmark gjennomfører blant annet farmakonomer slike oppgaver.
 

Må være frivillig for de ansatte

Willoch forteller at det det må være minst tre ansatte i hvert apotek som kan sette influensavaksinene, ettersom man da vil kunne ha noen til å sette vaksinene i store deler av åpningstiden. Hun understreker at det var et krav at det kun skal være apotek­personell som ønsker å sette vaksiner som er involvert i denne tjenesten. 

— Så deltakerne fikk beskjed av legene om at dersom de følte seg tvunget eller var ukomfortable, så skulle de ikke delta, sier hun.

Å kontrollere om legen faktisk kan delegere denne arbeidsoppgaven til helse­personell i apotek var ifølge Willoch det viktigste som måtte gå i orden før tjenesten kunne startes opp.

— Vi har hatt en grundig evaluering av lovverket her, og vi mener den prosedyren vi har valgt ivaretar alle faglige og lovmessige krav. Vi har underveis informert Legemiddelverket og Apotekforeningen om prosjektet.

Willoch ser ikke bort fra at både Legemiddelverket og Apotekforeningen er interesserte i evalueringen av tjenesten etter at prøveprosjektet er over.

— Det har vi tenkt å gi en oppdatering på. Piloten med influensavaksinering vil holdes gående frem mot juletider, og så får vi i etterkant se hva som skjer. Dette er et begrenset prosjekt, da det dreier seg om et fåtall apotek og kun resepter fra legene vi ­samarbeider med. Men det gjør det også lettere å ­evaluere i etterkant. 
 

Har fått opplæring i førstehjelp

Selv om målet med tjenesten er at det skal bli lettere å få satt influensavaksine, er det allikevel ikke alle som kan få satt vaksine i de samarbeidende apotekene. På nett­siden der vaksinen bestilles, presiseres det at ­følgende personer ikke kan få satt influensavaksine i apotek:

  • Barn under 15 år
  • Personer med sprøyteskrekk eller som tidligere har besvimt i forbindelse med vaksinasjon
  • Personer som er allergiske mot noen av innholdsstoffene i influensavaksinen
  • Personer som har reagert allergisk mot egg eller vaksiner tidligere
  • Personer med akutt sykdom eller feber over 38 grader.

— Dette er en ganske spesifikk liste. Vil dere ha god nok kontroll på at personer på denne listen ikke får satt vaksine i deres apotek?

— Det var svært viktig i opplæringen. De ­apotekansatte fikk god informasjon: Hva er influensa? Hva er virus? Hva består ­vaksinen av? Hvorfor forandrer den seg fra år til år? Hvordan sprer viruset seg? Hvem skal vaksineres? Og hvem skal ikke ­vaksineres? Det ble også tatt opp hvilke ­tilfeller de ­apotekansatte skal sende ­k­under videre til legen for å få vaksine. Så de ­involverte fikk veldig god opplæring i å sette begrensninger og rammer for hva som er greit og ikke. Før vaksinen settes må derfor den apotek­ansatte gå gjennom et avkrysningsskjema med pasienten. 

— Hva gjør dere dersom pasienten som får satt vaksinen får et illebefinnende, som for eksempel et anafylaktisk sjokk?

— Når det er en delegert oppgave, så skal den oppgaven gjennomføres nøyaktig slik som opplæringen har vist. De apotek­ansatte har fått opplæring i førstehjelp og behandling av anafylaktisk sjokk. Så det er viktig at helsepersonell i apotek vet hva de skal gjøre når ting skjer, og være trygg på dette. 

Fag- og kvalitetsdirektøren innrømmer at hun er positivt overrasket over hvor mange apotekansatte som synes det er greit å sette vaksiner. 

— Det å perforere huden til en annen ­person med sprøyte trodde jeg ikke så mange var villig til å gjøre. Det tror jeg sier litt om viljen i apotek til å ta på seg en slik oppgave.
 

Vil se på fremtidsmulighetene

Planen er nå at tjenesten vil bli evaluert i desember. 

— Da vil vi finne ut hvordan både pasienter og helsepersonell har opplevd tjenesten, og hva som har vært greit og eventuelt ikke greit. Dermed er det viktig å stille seg spørsmålet om vi kan gjøre noe bedre, og om vi fortsatt ser at behovet er der. 

— Dersom dette blir en etablert tjeneste i vitusapotekene, vil det da bli en sesongbasert tjeneste eller en tjeneste som er tilgjengelig hele året?

— Det finnes mange typer vaksiner, ikke bare influensavaksine. Nå er det bare sistnevnte. Da må vi se på mulighetene ­fremover, og hva som er behovet. Men dette er foreløpig bare løse tanker som ikke er satt i system. 

Noen konklusjon er altså ennå ikke klar med tanke på om prosjektet har vært ­vellykket eller ikke. Men Willoch kan røpe at omtrent 350 personer har fått influensa­vaksinen på de 23 involverte apotekene siden oppstarten i september.

— Det er kanskje litt lavere enn vi hadde håpet på, men det har nok også noe å gjøre med begrensningene, da kundene kun får resept fra de fire legene vi samarbeider med, forklarer hun. 

— Hvor viktig har det vært for dere at NMD var først på banen med en slik ­tjeneste i apotek?

— Dette har vært en apotektjeneste som har blitt diskutert i bransjen i lang tid. Det er mange som har diskutert dette og vurdert dette. Ting kan ta tid, men vi så et skrikende behov for en slik apotektjeneste, og da tok vi tak og gjorde noe med det. 

(Publisert i NFT nr. 10/2017 side 6-7.)