Tekst: Ingrid Moen Rotvik

De siste to årene har tollerne opplevd en voldsom økning i privatimport av legemidler. Privatpersoner kan importere medikamenter til eget bruk fra alle land i EØS-området. Kriteriene er at legemidlene må være i vanlig handel i landet de importeres fra og ikke overgå et kvantum tilsvarende tre måneders personlig medisinsk bruk.

Postordrekjøp av legemidler følger resten av netthandelen som mer enn dobler seg hvert år. Flere internettbutikker med base i EØS-land, retter seg direkte mot nordmenn med tilbud om å kjøpe alt fra potensmidler til lykkepiller – til tider også med nettsider på norsk.

Internett-apotekene reklamerer med at det ikke er nødvendig med resept for å kjøpe produktene og at de kan sendes rett i posten uten legebesøk. Leger i utlandet skriver fjernresepter, uten å vite mer om pasienten i Norge enn det vedkommende selv krysser av på et enkelt spørreskjema på nettsiden, skriver Dagsavisen.

Ikke et økonomisk spørsmål
Da mange av produktene koster mer på Internett enn på et norsk apotek, kan man lure på hva motivasjonen er. En plausibel forklaring kan være at fastlegen ikke ønsker å skrive ut mer av et legemiddel eller at pasienten ønsker sterkere doser. En annen årsak kan være at noen synes det er flaut å kjøpe enkelte produkter på apoteket, antar kontorsjef Jon Aspelund ved Postens utenlandsmottak på Alnabru i Oslo.

NFF-lederen advarer
Leder av Norges Farmaceutiske Forening Anne Markestad er kritisk til den utstrakte privatinnførselen av piller, pulver og miksturer.

— Vi mener denne importen på en eller annen måte må begrenses, sier hun til Dagsavisen.

Markestad innrømmer at det kan være vanskelig. Fri handel over grensene er en av EUs hjørnesteiner, og med Norges EØS-tilknytning er det vanskelig å omgå EU-kommisjonens vedtak i Brussel.

Hun er betenkt over at det sitter leger i utlandet og utsteder resepter til mennesker de aldri har møtt.

— Det er en forskrivning jeg er svært, svært skeptisk til, som kan føre til bivirkninger, feilbehandlinger og overdoseringer. Dette er uforsvarlig, advarer hun.

Markestad ønsker at resepten i det minste blir skrevet ut av en lege som har forskrivningsrett i Norge. Det er det ikke anledning til innenfor EØS-regelverket.

På spørsmålet «Dere har jo en egeninteresse av at legemidlene blir kjøpt i Norge?», svarer Anne Markestad:

— Vi representerer ikke apotekene, men farmasøytene som arbeider der. Vi har interesse av riktig legemiddelbruk. Det betyr at man skal bruke legemidler når det det er nødvendig for å behandle sykdom på en riktig måte. Vi vil dessuten at legemidlene skal ha god kvalitet.

NFF-lederen advarer samtidig om at forfalskede legemidler er et økende problem verden over. På grensen til EU ble det i 2005 beslaglagt en halv million falske legemidler.

Også legene er bekymret
Vi er virkelig bekymret for denne utviklingen, der bruken av legemidlene er opp til den enkelte selv å bestemme, uttaler Terje Vigen, generalsekretær i Den norske lægeforening.

Han synes det er svært beklagelig at leger i utlandet skriver ut fjernresepter til mennesker de aldri har møtt. Legeforeningen er meget bekymret over økningen i nettkjøp av legemidler.

— All egenimport av reseptbelagte legemidler må gjøres medden ytterste forsiktighet, og bare etter at man har snakket med en lege og fått resept i Norge, lyder rådet fra Vigen.

(Publisert i NFT nr. 2/2007 side 10.)