Legemiddelverket har fattet vedtak om at reseptfri diklofenak, kapsler og tabletter, skal bli reseptpliktig fra 7. juli 2020. Bakgrunnen er en studie fra 2018 som viser at til og med lave doser og kortvarig bruk er knyttet til økt risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser.

— Risikoen for denne typen alvorlige bivirkninger ser ut til å være høyere ved bruk av diklofenak sammenliknet med andre reseptfrie smertestillende legemidler som paracetamol, ibuprofen og naproksen, skriver Legemiddelverket på sine nettsider. 

Vedtaket gjelder Voltarol 12,5 og 25 mg tabletter og kapsler. Produkter med diklofenak til bruk på huden vil fortsatt selges reseptfritt da lite opptas i kroppen ved påføring på huden.

Les også: Reduserte bruken av NSAIDs – vil gjøre det samme med opioider

Kan klage

Diklofenak er et ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) og har en smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt.

Vedtak om endring av reseptstatus er sendt til firmaene som har markedsføringstillatelse for berørte produkter. Firmaene har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven.  

Anbefaler paracetamol

Legemiddelverket anbefaler apotek å foreslå paracetamol som førstevalg for kunder som trenger smertestillende medisin og påpeker at ved salg av NSAIDs bør risiko for bivirkninger og interaksjoner kartlegges og produkter med lavest mulig risiko anbefales.

Legemiddelverket påpeker også at vedtaket om at diklofenak tabletter og kapsler vil bli reseptpliktige kan føre til at flere pasienter ber om diklofenak på resept. De mener leger kan bruke det som en anledning til å vurdere risiko ved videre bruk av diklofenak og eventuell overgang til et annet smertestillende legemiddel med lavere risikoprofil.