Legemiddelverket har fattet vedtak om at reseptfrie diklofenak-tabletter og kapsler blir reseptpliktig fra 1. november 2021. Det varsler Legemiddelverket på nettisidene sine

Bakgrunnen for vedtaket er en studie fra 2018 som viser at også lave doser og kortvarig bruk er knyttet til økt risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser.

— Risikoen for denne typen alvorlige bivirkninger ser ut til å være høyere ved bruk av diklofenak sammenliknet med andre reseptfrie smertestillende legemidler som paracetamol, ibuprofen og naproksen. skriver Legemiddelverket. 

Utsatte overgang til resept

Det er Voltarol 12,5 og 25 mg tabletter og kapsler som blir reseptpliktig fra 1. november. Produkter med diklofenak til bruk på huden vil fortsatt selges reseptfritt da lite opptas i kroppen ved påføring på huden,

Legemiddelverket fattet i utgangspunktet vedtaket i 2019 og diklofenak skulle blir reseptpliktig fra 7. juli 2020. 
Rådgiver på regulatorisk avdeling ved Legemiddelverket, Caroline Le, forklarer at vedtaket ble påklagd av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AS 27. januar 2020. 

— Grunnet utbruddet av covid-19 i Norge besluttet Legemiddelverket at vedtaket ikke skulle iverksettes før klagen ble avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Beslutningen innebar også at de fastsatte datoene i det opprinnelige vedtaket ble suspendert, og ikke lenger gjeldende og at en eventuell ny tidsplan for iverksettelse ville bli gitt etter klagen ble avgjort, skriver hun i en e-post

Klagen ble behandlet og vedtaket ble stående og diklofenak blir reseptpliktig i vinter.

Les også: Voltarol antas å gi alvorlige bivirkninger og blir reseptpliktig

Anbefaler paracetamol som erstatning

Diklofenak er et ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) og har en smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt.

Legemiddelverket råder apotek til å anbefale paracetamol som førstevalg for kunder som trenger smertestillende medisin. Ved salg av NSAIDs bør risiko for bivirkninger og interaksjoner med andre legemidler pasienten bruker kartlegges, og produkter med lavest mulig risiko anbefales.