Nettverket for digital legemiddelbehandling har siden høsten 2020 gjennomført ni webinarer som har blitt sett direkte av 1 500, pluss at 500 har sett det i etterkant. Arrangørene er gledelig overrasket over interessen.

— Webinarene har slått an hos overraskende mange, noe vi synes er kjempegøy! Jeg tenkte i utgangspunktet at hvis vi når 30 stykker så ville det jo være hyggelig. Men vi har nådd mange flere. På det siste webinaret, legemiddelsamstemming for LIS-1, satte vi rekord med hele 200 pålogget samtidig, sier professor i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo, Anne Gerd Granås på nettsidene til Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Les også: E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister

For de som ikke har fått med seg webinarene er det mulig å melde seg på til det neste og se de gamle på nettsidene til nettverket

Forskernettverket er et samarbeid mellom Sykehuset Østfold, Sykehusapotekene Østfold, Farmasøytisk institutt ved UiO og Nasjonalt senter for e-helseforskning etablert i 2019. Etter noen møter kom koronakrisen og de startet med webinar. Målet er at de skal være korte og tidlig om morgenen så flest mulig klinikere og farmasøyter har mulighet til å delta. 

Foredragsholdere har delt erfaringer fra praksis og forskning på legemiddelhåndtering, fra lukket legemiddelsløyfe i Helse Vest og Helse Sør-Øst og e-multidose til alvorlige og fatale feilmedisinering på sykehus.

Les også: Koronakrisen sparket i gang Apokus:Live