Årets farmasøyt

Årets farmasøyt er en utmerkelse som gis til en yrkesaktiv farmasøyt som på en spesiell måte har bidratt til å forsterke, utvikle eller befeste farmasiens og farmasøytenes rolle i samfunnet, og som gjennom sin yrkesutøvelse står som et forbilde for andre farmasøyter.

Sentralstyrets begrunnelse for tildelingen

Wenche Gordon tildeles prisen for sitt arbeid innen norsk og internasjonal farmasi. Hun har vært og er et engasjert medlem som er en flott ambassadør for profesjonen. Wenche er den stillferdige farmasøyten som har satt spor og bidratt til utvikling av farmasøytrollen gjennom sitt virke innen legemiddelutvikling i ­industrien, men hun har også hatt ulike stillinger i ­norske og engelske apotek.
Wenche Gordon er cand.pharm. fra 1971, og har en bred og variert yrkes­karriere bak seg. CVen omfatter ulike stillinger innen salg, registrering- og ­kvalitetssikringsarbeid, produksjon og personal­ledelse. Arbeidsgivere som Dumex, Roche, ­Nycomed Imaging og Pronova BioPharma sier noe om ­farmasihistorien hun har vært med på å påvirke. Wenche er opptatt av den dypere ­forståelsen av kvalitet og ­detaljfokus som er nødvendig for å lykkes med utviklingen av et legemiddel.
Wenche Gordon er et forbilde for andre farmasøyter ved sitt faglige og sosiale engasjement. I Norges Farmaceutiske Forening har Wenche innehatt ulike verv så langt tilbake i tid som 1985, og sitter i dag i FEVU-fagrådet samt valg­komiteen i ­Forum for privatansatte ­(NFF-P). Hun var også leder i Oslo og Akershus krets av NFF i 2004–2005. ­Wenche har de siste årene også fungert som foreningens ­kontaktperson overfor European Industrial Pharmacists Group (EIPG).

­— Wenche har vært og er et engasjert ­medlem og i tillegg en flott ambassadør for profesjonen, uttalte leder Tove Ytterbø under tildelingen på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo.
Viktigheten av tverrfaglig samarbeid og det å holde seg faglig oppdatert ble trukket frem som sentrale drivkrefter av prisvinneren selv da Gordon i et foredrag etter pristildelingen fortalte om sin yrkeskarriere.
Journalist Julie From presenterte ­sin ­masteroppgave med tittelen «Det ­medisinske pakningsvedlegg – begripelig for lekperson?». Det var spennende å få noen synspunkter på dette fra en utenfor profesjonen, i tillegg til tips om hvordan farmasøyter bør ­forholde seg. (Se også artikkel på side 10.)
Etter innleggene og prisutdelingen ble det sosialt samvær med fingermat og ­sprudlevann i hotellets 33. etasje.

(Publisert i NFT nr. 10/2014 side 19.)