Det skriver Dagbladet på sine nettsider.

Det er i rapporten «Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance» (CAESAR) fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) at den skremmende utviklingen presenteres.

Undersøkelsen er gjort i Hviterussland, Russland, Serbia, Bosnia og Herzegovina, Sveits, Tyrkia og Kosovo, og viser at det har blitt dokumentert multiresistente bakterier i flere av sykehusenes avdelinger. Intensivavdelingene skal ha den største bakteriefloraen, men man skal også se bevis på at også kirurgiavdelingene rammes. 

Høyt forbruk av antibiotika skal være hovedårsaken til det eskalerende problemet. 

Spesielt pasienter som kom til sykehus med E.coli-bakterier i kroppen, hadde multiresistente bakterier påvist da de ble syke.

Årsaken til at spredningen av multiresistente bakterier er mye høyere i søreuropeiske, asiatiske og sør-amerikanske land enn i for eksempel Norge, skal være på grunn av generelt helsetilbud og en annen kultur for bruk av antibiotika. Men det betyr ikke at ikke Norge også følger med i den negative trenden.

— I Norge, slik som resten av verden, har det vært en kraftig økning av multiresistente bakterier. Selv om Norge foreløpig ligger godt an, går utviklingen rask og i feil retning, sier smittevernoverlege Egil Lingaas ved Oslo universitetssykehus, til Dagbladet.