Det er i en pressemelding på WHOs nettsider at bekymringen blir delt.

I rapporten «Antibacterial agents in clinical development – an analysis of the antibacterial clinical development pipeline, including tuberculosis», som ble publisert 20. september, viser til at de fleste legemidlene som er i klinisk fase for tiden kun er modifikasjoner av eksisterende typer antibiotika, og at disse kun kan ses på som korttidsløsninger.

«Rapporten fant veldig få potensielle behandlingsvalg for de antibiotikaresistente infeksjonene som WHO mener utgjør den største trusselen mot helsen. Dette inkluderer antibiotikaresistent tuberkulose, som tar livet av rundt 250 000 mennesker hvert år, skriver WHO i pressemeldingen. 

— Det haster å få på plass mer investeringer i research og utvikling av antibiotika mot antibiotikaresistente infeksjoner, inkludert tuberkulose. Hvis ikke vil vi bli tvunget tilbake til en tid der man fryktet vanlige infeksjoner og risikerte livet ved mindre operasjoner, sier generaldirektør i WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I tillegg til multiresistent tuberkolose, har WHO identifisert 12 andre patogener som kan føre til vanlige infeksjoner som lungebetennelse og urinveisinfeksjon, og som gradvis blir mer resistente mot eksisterende antibiotika. For slike infeksjoner haster det ifølge WHO med nye typer antibiotika. 

Det nevnes også i rapporten av 51 nye antibiotikatyper og biologiske legemidler for å behandle de prioriterte patogenene er under klinisk utvikling. Allikevel er kun åtte av disse klassifisert av WHO som innovative nok til å bidra med noe nytt til det allerede eksisterende antibiotika-arsenalet som finnes.

WHO er spesielt bekymret for at det er lite utvikling av antibiotika som tas oralt, da slike typer antibiotika er viktige for behandling utenfor sykehus.

WHO oppfordrer i pressemeldingen legemiddelindustrien til å fokusere på å utvikle nye antibiotika som kan bekjempe alvorlige infeksjoner som kan ta livet av pasienter på få dager dersom de ikke har noe å forsvare seg med.

WHO og Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) har på bakgrunn av denne globale folkehelsetrusselen startet Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP), og har med økonomisk støtte fra flere land og Wellcome Trust samlet inn 56 millioner euro til arbeidet.