Leder av Norges Farmaceutiske Forening  Tove Ytterbø varslet Bruun i forkant av prisutdelingen, som fant sted under årets farmasidager.
— Jeg ble helt slått i bakken. På telefonen så jeg at det var Tove som ringte, og jeg regnet med at hun ville spørre meg om noe, eller ha ordnet opp i noe knyttet til ­foreningen. At jeg skulle få denne prisen var ikke i tankene i det hele tatt. Jeg ble helt paff, og måtte nok summe meg litt hjemme, sier Bruun, som til daglig er å finne i Oslo universitetssykehus, hvor hun er spesialrådgiver, men helst liker å kalle seg sykehusfarmasøyt.
Bruun forteller at hun setter stor pris på utmerkelsen, som samtidig gjør henne svært ydmyk.
— Det er mange flinke farmasøyter der ute som kunne fortjent prisen før meg, sier hun.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 12/2012 side 17. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.