Hilde Medbøe

Alder: 32 år

Sivil status: Samboer og en datter på to år.

Utdanning: Cand.pharm. fra Universitetet i Oslo. 

Arbeidssted: Lilleborg

Favorittmedisin: Saltvannspray når jeg er tett i nesen. Heller det enn vanlig nesespray. Det er så ubehagelig! Og så bruker jeg Omega-3. Det synes jeg gir mange helse­gevinster, så det får også min lille datter.

Favorittfarmasøyt: Kristin Klem og Åste Flatmark. Fordi de har videreført viktig ­lærdom som jeg har fått brukt mye i arbeidslivet.

Hvorfor jeg ikke er NFF-medlem: Det er et bevisst valg som jeg ikke ønsker å ut­dype. Men jeg abonnerer på tidsskriftet for å holde meg faglig oppdatert.

Hvorfor jeg ble farmasøyt: Det var litt tilfeldig. Jeg visste at jeg ville bli forsker, men etter en forskeroppgave på UiO fant jeg ut at det ikke var noe for meg. Det ble for ensomt. Men at jeg ble farmasøyt har jeg aldri ­angret på! Det finnes mange interessante muligheter til å bruke kompetansen vi besitter.

— Det var gøy å bli spurt. Jeg synes jo det er viktig å stå frem for de produktene som jeg er ansvarlig for. At dette betydde reklame­innspilling gjorde det bare ekstra utfordrende. Det var en spennende erfaring, og jeg har bare fått positive tilbakemeldinger fra familie, venner og kollegaer, sier Medbøe.

Mye skjedde da hun begynte hos Lilleborg, som fører merkevarer som Dr Greve Pharma. Medbøe kom da fra Norsk Medisinaldepot og jobbet femti-femti begge steder som en overlapping. Her hadde hun jobbet og trivdes stort i fire år, før hun så det som tid for å skifte beite.

— Jeg tror på at farmasøyter bør stå frem i media. Vi må vise at apotekene er gode rådgivere og veiledere for kunder. Den beskjedenheten som mange farmasøyter besitter gjør det vanskelig for oss å bli naturlige kilder for journalister og til å uttale oss i media generelt. Vi bør våge å si mer, ikke bare diskutere det på bakrommet. Er det noe du mener, få det ut! utfordrer den blide farmasøyten.

Forslaget om Helsehjelp i apotek har mye for seg, tror Medbøe. Et positivt tiltak som nok kan bidra med mye både overfor pasi­entene, men også for farmasøytene som får utviklet seg og dradd enda bedre nytte av sin kompetanse, blant annet ved å være en god sparringspartner for legen.

— Hva er det som er så spennende med denne jobben?
— Å være med å lage handelsvarer som jeg kan følge gjennom hele verdikjeden, helt fra utviklingen til å se produktene i butikk­hyllene. Som fagansvarlig er det viktig for meg at det er gode produkter som holder det de lover. Det er et bredt fagspekter i jobben min og ingen dag er lik. Jeg følger utviklingsavdelingen der kjemikere lager resepter på nye produkter, og jeg jobber tett med et ­dyktig markedsføringslag og salgsavdeling. Det er mange flinke folk her og en ­spennende bedrift, ivrer farmasøyten.

Hun er også kontaktperson ut mot apotek og forbrukere. På Dr Greve Pharmas nett­side kan du stille spørsmål og da er det Medbøe som svarer deg. Å få direkte tilbakemeldinger og å ha mulighet til å hjelpe og veilede på denne måten, er gøy og lærerikt, synes hun.

— Det er viktig å ikke glemme apotekene og den jobben som gjøres der. Det er der man finner sluttbrukerne og til sjuende og sist er det å hjelpe dem det handler om.

— I fremtiden tror jeg rådgivning bare vil bli enda viktigere. Apotekene må opprett­holde sin posisjon som faghandel og sikre at de har gode produkter som kundene kan stole på. Kundene skal vite at det er i apotek man får rådgivning og veiledning, enten det dreier seg om legemidler eller andre handels­varer.

— Jeg mener det er avgjørende at apo­tekene fortsetter å være ærlige og beholder sin integritet, på tross av høyere krav til inntjening. For eksempel når kunden stiller spørsmål omkring et bestemt kosttilskudd som kanskje ikke har god nok dokumentasjon i bruk sammen med et bestemt legemiddel. Da er det viktig at farmasøytene tør nevne dette og ikke er redde for å gå glipp av salget. Generelt er det viktig å ikke ­skryte egenskapene til et produkt opp i ­skyene, men gi ut nok og korrekt infor­masjon utfra hva som er dokumentert. En slik holdning til kundeveiledning og salg vil på sikt lønne seg. Det vil skape tillit for ­forbrukerne og de vil igjen komme tilbake til apoteket hvor de erfaringsmessig vet de får gode råd.

— Er det noe du er spesielt stolt av å ha oppnådd?
— Ikke stolt akkurat, men jeg er i hvert fall veldig fornøyd med den erfaringen jeg har tillært meg i tiden etter avsluttende studier til her hvor jeg er i dag. Jeg er fornøyd over at jeg har turt å ta en utfordring, og det opp­fordrer jeg gjerne andre farmasøyter til også. Hvis man tenker utradisjonelt så kan man få flere spennende jobber.

Og i næringslivet trives hun svært godt.

— Om ti år håper jeg at jeg fortsatt har en jobb hvor jeg er med på industridelen av ­farmasøytiske produkter eller handelsvarer. Uansett er jeg åpen for forandringer og håper jeg stadig vil utvikle meg faglig. Ikke minst tror jeg dypt på at alt har en mening. Det som skal komme, kommer til sin tid, ­smiler Hilde Medbøe.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2009 side 32–33.)