Jane Mørch-Jensen

Alder: Ung! (45 år)

Sivil status: Gift, tre barn

Utdanning: Reseptar fra Reseptarhøgskolen i Oslo

Arbeidssted: GlaxoSmithKline AS

Favorittmedisin: Seretide og Avamys, som er de hovedproduktene jeg har ansvaret for i GSK. Jeg mener selvfølgelig at disse er de mest effektive medikament i behandlingen av hhv. astma, KOLS og allergisk rhinitt. Avamys er ganske nytt på markedet og viser svært god effekt på både nese- og øyesymptomer ved allergi.

Favorittfarmasøyt: Administrerende direktør i GSK, Åge Nærdal som er cand.pharm. og Håvard Selby Ebbestad, også cand.pharm, og tidligere administrerende direktør i Zeneca og senere i Pfizer. Disse klarer begge på en fin måte å kombinere faglig integritet og lederansvar, og har evne til å se den enkelte. Jeg synes det er flott å se farmasøyter som toppledere i store bedrifter/legemiddelfirma.

Hvorfor jeg ikke er NFF-medlem: Jeg har vært medlem tidligere, men er det ikke nå. Men det er ikke noen spesiell grunn til det.

Hvorfor jeg ble farmasøyt: Jeg startet på apotekteknikerutdanning i Stavanger etter videregående. Lærerene ved skolen – som var reseptarer selv – oppfordret meg sterkt til å søke reseptarstudiet i Oslo.

Jane Mørch-Jensen har jobbet seg jevnt og trutt oppover i legemiddelindustrien, først med flere ulike stillinger og fagfelt i Zeneca/ AstraZeneca, og det sist året som markedssjef i GlaxoSmithKline.

— Jasså, så du gikk rett over til konkurrenten...?

— Nei, det er ikke akkurat slik. Noen ganger må man bare gripe muligheten som finnes der og da. Jeg hadde vært over 20 år i samme firma og bestemte meg for at tiden Vivian Fjeldstad

var inne til å bytte stilling, fagområde og bedrift. GSK var et firma jeg kjente til fra før og ønsket å jobbe i, og da jeg fikk tilbud om stilling som markedssjef på lunge og allergi takket jeg selvfølgelig ja til det, forteller Mørch-Jensen.

Hun har lyst til å oppfordre andre farmasøyter til det samme, nemlig å løfte blikket og se alle mulighetene man har som farmasøyt. Selv har hun ikke angret et sekund på at hun på midten av åttitallet flyttet fra Skudeneshavn til Stavanger for å starte på apotekteknikerutdanning.

— Hadde ikke lærerne der hatt tro på meg og anbefalt meg å søke reseptarstudiet i Oslo, så er det ikke sikkert jeg hadde sittet her i dag. Man visste ikke om alle mulighetene den gangen, hva slag utdanninger som fantes og den slags. Men jeg tok sjansen og dro. Jeg hadde tatt språklinjen på videregående og måtte gi meg i kast med en koloss av en kjemibok jeg aldri hadde sett maken til – på engelsk! Men det gikk det og, erindrer reseptaren.

— Etter studiene jobbet jeg ett år i apotek, noe jeg synes har vært en viktig erfaring å ha med videre i yrkeslivet. Industrien har jeg vært i så lenge fordi jeg hele tiden har fått nye utfordringer. Jeg har vært innom mange forskjellige fagfelt og type stillinger. Jeg har vært legemiddelkonsulent, produktspesialist, produktsjef, produktgruppesjef og salgssjef, ja – jeg har vært med på det meste kan du si, smiler vestlandsjenta.

— Som markedssjef har jeg budsjettansvar og personalansvar, jeg har ansvar for gjennomføring av salgskonferanser og opplæring, utarbeidelse av markedsplaner og strategiplaner samt sørge for rapportering og samarbeid med hovedkontoret i London. Jeg har medansvar for å tilpasse internasjonal strategi til lokale forhold. I denne stillingen er det viktig å greie å trekke ut det viktigste faglige og kombinere det med salg og markedsføring, og det er nettopp én av sidene med denne jobben som er så spennende.

— Men også det å jobbe sammen med så mange flinke kollegaer med ulik yrkes- og erfaringsbakgrunn, er interessant, understreker hun.

— Er det noe du er spesielt stolt av?

— Det flotte med å jobbe i industrien og GSK er at vi utvikler og markedsfører viktige medisiner som bidrar til at mange pasienter føler seg bedre, klarer mer og faktisk lever lengre. Det er jeg stolt av. På det personlige plan er jeg stolt av at jeg har klart å gjennomføre de utfordringene jeg har fått, samtidig med det å sjonglere et hektisk familieliv. En jobb i industrien er ikke noe åtte til fire-beskjeftigelse, det er krevende og det forventes at man står på hele tiden.

Mørch-Jensen mener det er mange fordeler med å jobbe i et stort firma som GSK.

— Vi jobber innen mange ulike fagområder og har mange medikamenter, og dermed flere bein å stå på. Vi har flere spennende produkter i pipeline og dette gir en trygghet for firmaets fremtid. Men i et stort firma sier det seg selv at alle ikke kan ha oversikt over alt oglære seg alt. Man må konsentrere seg om sitt ansvarsområde. Jeg kunne ofte ønske meg mer tid til å lære mer og å bidra innen de andre fagområdene også, sier hun.

— Det som kan være frustrerende med å jobbe i industrien er myndighetens premisser som gjør det vanskeligere for oss å utvikle og markedsføre de medisinene som pasientene trenger og har krav på. Jeg håper det at Karita Bekkemellem har begynt i Legemiddelindustriforeningen vil bidra til et mer positivt fokus på det vi gjør og at hun vil greie å få til positive endringer, spesielt som følge av at hun har god kjennskap til hvordan de politiske systemene fungerer, sier markedssjefen.

— Hva slags tanker gjør du deg om det ustabile markedet i bransjen?

— Jeg registrerer absolutt at det skjer mye endringer i legemiddelindustrien nå, med store nedskjæringer i en rekke firma. Men nettopp fordi det finnes så mange ulike veier å velge yrkesmessig for oss farmasøyter, så har jeg tro på at de fleste farmasøyter vil få seg en jobb, et eller annet sted. Industrien er inne i en fase hvor man er nødt til å tilpasse seg mindre ressurser og skape mer effektivitet. Markedet gjør at vi nå må bli flinkere til å prioritere, vi må velge det vi har tro på og håpe det er det riktige valget, sier hun ettertenksomt.

— Og hvordan ser fremtiden ut for farmasøyter?

— Vi er absolutt ikke noen utdødende rase. Behovet for vår arbeidskraft er fortsatt stort, både i og utenfor apotek. Farmasøyter har den fordel at vi skjønner de medisinske begrepene og sitter med spesifikk fagkunnskap som kan være til nytte på svært mange arenaer i samfunnet. Jeg mener at vår kompetanse gjør oss attraktive til en rekke ulike stillinger, understreker Jane Mørch-Jensen.

(Publisert i NFT nr. 12/2009 side 42–43.)